Јул 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

Општинско веће Општине Бач расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до 31.12.2015. године.

Одлуком број 020-5-166/2015-I од 3. јула 2015. године средства у износу од 452.000,00 динара опредељења су за конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, до 31.12.2015. године.

Право учешћа на конкурсу има:

  1. издавач медија који је уписан у регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

  2. правно лице, односно предузетник, издавачи медија уписаних у регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену изјаву издавача медија или медија у којима ће програмски садржаји бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског, односно радио програма).

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који нису уписани у Регистар медија.

СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КЊИГА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ “ВУК КАРАЏИЋ” БАЧ

Дана, 25.05.2015.године Народна библиотека “Вук Караџић” Бач и Покрајински Секретаријат за културу и јавно информисање  закључили су  Уговор о додели новчаних средстава  из буџета АП Војводине за суфинансирање пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке књига, других публикација и опреме за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2015. години. Средства у износу од 102.100,00 динара додељенa су за суфинансирање набавке књига за Народну библиотеку “Вук Караџић”.