Јул 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

Општинско веће Општине Бач расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до 31.12.2015. године.

Одлуком број 020-5-166/2015-I од 3. јула 2015. године средства у износу од 452.000,00 динара опредељења су за конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, до 31.12.2015. године.

СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КЊИГА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ “ВУК КАРАЏИЋ” БАЧ

Дана, 25.05.2015.године Народна библиотека “Вук Караџић” Бач и Покрајински Секретаријат за културу и јавно информисање  закључили су  Уговор о додели новчаних средстава  из буџета АП Војводине за суфинансирање пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке књига, других публикација и опреме за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2015. години.