Новембар 2015

НАСТАВАК ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ БАЧ И НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Данас су у Новом Саду потписани уговори о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и то за наставак пројекта реконструкције водоводне мреже у насељу Бач као и уговор о набавци опреме за побољшање квалитета воде.

Уговоре су потписали председник општине Бач Драган Сташевић и Покрајински секретар Бранислав Богарошки. Укупна вредност првог уговора је  13.384.500,00 динара којим је  предвиђена замена азбестних водоводних цеви и омогућавање прикључка на новоизграђену мрежу за све становнике насеља Бач, док је другим уговором у вредности од  2.596.681,40 динара предвиђена замена опреме на црпним станицама односно пумпи

РАДНИ САСТАНАК У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

Председник општине Бач  Драган Стасевић је дана 26.11.2015.г приликом посете Београду у  Привредној Комори Србије    одржао радни састанак. Тема састанка је била  сарадња ПКС и општине Бач и промоција привредних потенцијала наше општине кроз заједничке наступе у организацији ПКС, како би се потенцијални инвеститори што више информисали о могућностима и оправданости улагања у нашу општину.

На састанку су договорене и конкретне активности које општина Бач треба да предузме по овом питању.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Бач обавештава све становнике насеља Економија 1 да је у току изградња нисконапонске мреже за цело насеље и да ће завршетком ове инвестиције становници добити квалитетну струју а сваки стан сопствени прикључак.
Узевши у обзир тежак материјални положај грађана који живе на Економији 1, општина Бач је преузела финасијске обавезе у вези: Изградње новог трафоа и нисконапонског вода, подземног напојног кабела ППОО 4*6мм2 за свако домаћинство, атеста исправности електричних инсталација  за свако домаћинство,јавну расвету и помоћи око ископа ровова за полагање каблова.
Обавеза сваког домаћинства ће бити да уплати укупно 10.270,36 динара за монофазни прикључак односно 14.580,71 динара за трофазни и то за: републичку таксу, препис листа непокретности (катастар), трошкове одобрења за прикључење, фиксне трошкове прикључка(издавања решења) и укључење потрошача.
Апелује се на све становнике насеља Економија 1 да  у што краћем року прикупе неопходну документацију и изврше обавезе како би им се трајно решило питање снабдевања електричном енергијом. За све информације становници Економије 1 могу се обратити Ненаду Ковачу на тел. 021/770075.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 2015/2016 ГОДИНУ

Данас 27. Новембра  почела је исплата стипендија за ученике и студенте са територије општине Бач за нову школску 2015/2016. годину.  Захтеве за стипендије је поднело 340 ученика и 199 студената.

За све оне који су до среде 25. Новембра потписали уговоре о стипендирању и донели валидне текуће рачуне данас је обезбеђен пренос средстава. Исплата стипендија ће као и у прошлој школској години бити редовна и то између 23. и 28. дана у месецу.

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ

Министарство привреде заједно са Националном агенцијом за регионални развој одобрили су средства за реализацију пројекта изградње вишенаменске производне хале у индустријској зони у Бачу. Средства су одобрена у оквиру Програма подршке реализације мера од регионалног и локалног карактера у 2015. години у вредности од 4.970.000,00 динара. Учешће општине Бач у овом пројекту је 7.100.000,00 динара.
Изградња производне хале представља успех локалне самоуправе, који се према речима председника општине не завршава овде: “Паралелно са реализацијом овог пројекта кренули смо са интезивном промоцијом општине Бач на свим нивоима. Овај пројекат се неће само завршити на изградњи хале која ће после остати празна, него на довођењу инвеститора који ће запослити наше грађане”, изјавио је Драган Сташевић.
Поред субвенција које нуди држава, локална самоуправа има дужност да направи повољне услове инвеститорима. “Одлукама Скупштине општине грађевинско земљиште у Зони мале привреде у Бачу је могуће купити по повољним ценама, а постоји могућноси и умањења таксе за уређење грађевинског земљишта до 100 %, при чему је главни фактор број запослених радника”, истакао је Сташевић.
Пројектом је предвиђена реализација прве фазе изградње вишенаменске производне хале, док је друга фаза планирана за наредну годину. Сташевић је истакао да постоји могућност заједничке сарадње са инвеститорима при реализацији друге фазе.
Рок за реализацију пројекта је 30. јун 2016. године.

ОБЕЛЕЖЕНA ГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ

Поводом 97. година од дана када је проглашено присаједињење Војводини Србији у општини Бач је подизањем заставе Србије симболично обележен овај дан. Заставе су подигли председник општине Бач Драган Сташевић и председник СО Бач Борислав Антонић и то једну на самом уласку у Бач и другу у центру Бача. Након подизања застава одржан је пригодан коктел у Свечаној сали општине на ком су присуствовали директори јавних предузећа, представници политичких партија које делују у општини Бач и други.

ОБЕЛЕЖЕНA ГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
ОБЕЛЕЖЕНA ГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
ОБЕЛЕЖЕНA ГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
ОБЕЛЕЖЕНA ГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
ОБЕЛЕЖЕНA ГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ

97 ГОДИНА ОД ДАНА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ

Војводина је од 1918. део Краљевине Србије, о чему је одлучила Народна скупштина и у Новом Саду 25, новембра те године прогласила присаједињење Војводине, односно Баната, Бачке и Барање, Краљевини Србији. Претходног дана исту одлуку донела је Скупштине Срема у Руми.

Одлуку о прикључењу Краљевини Србији као јединственој држави прочитао новинар, политичар, публициста Јаша Томић, један од првака Срба негдашње Аустроугарске.
"Прикључујемо се Краљевини Србији која својим досадашњим радом и развитком ујемчава слободу, равноправност и напредак у сваком правцу, не само нама, него и свим, па и несловенским народима који с нама живе", изговорио је тада Томић.
Скупштини која је одлучила о присаједињењу присуствовало је 757 посланика, и то 578 Срба, 84 Буњевца, 62 Словака, 21 Русин, шест Немаца, три Шокца, два Хрвата и један Мађар.
Неколико дана потом 1. децембра 1918. у палати Крсмановић, на Теразијама у Београду, регент Александар Карадордевић прогласио стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (првобитни назив био је Краљевство С.Х.С.).
Захваљујући визионарству српских првака из негдашње Јужне Угарске, меду којима су били: Јоца Лалошевић, Петар Коњовић, Јован Храниловић, Славко Милетић, и многи други, па и Јаша Томић, у нову заједницу, образовану те 1918. Војводина је ступила као саставни део Србије.

Изводи из одлука Скупштине:
• Молимо владу братске Србије, да на Конгресу мира заступа наше интересе.
• Прикључујемо се Краљевини Србији, која својим досадашњим радом и развитком ујемчава слободу, равноправност, напредак у сваком правцу, не само нама, него и свима словенским па и несловенским народима, који с нама заједно живе.
• Несрпским и несловенским народима, који остају у нашим границама, обезбеђује се свако право, којим желе да као мањина очувају и развијају своје народно биће.
• Банат, Бачка и Барања у границама, које повуче Антантина балканска војска, проглашује се данас 12. (25) новембра 1918. на Великој народној скупштини на основу узвишеног начела народног самоодређивања отцепљеним, како у државно-правном, тако и у политичком и привредном погледу од Угарске.
Војводина је Србија!

97 ГОДИНА ОД ДАНА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ

ЧИШЋЕЊЕ И ИЗМУЉАВАЊЕ КАНАЛА КРОЗ БАЧ

У петак, 20. Новембра у општини Бач је одржан састанак са представницима ЈП "Воде Војводине".  Тема састанка била је чишћење и измуљавање  канала ДТД на потезу кроз Бач.  Како је истакао председник општине Бач Драган Сташевић разматрана је  могућност да се чишћење канала које није деценијама рађено продужи до "Суљковаче" односно до моста на излазу из Бача.

Било је говора и о  расписивању позива за јавне набавке који би могао да уследи већ наредних дана и уз учешће општине Бач у суфинансирању од 50 одсто, колико је буџетом већ опредељено,  радови би могли да почну на пролеће, односно крајем фебруара или почетком марта, када то временске прилике дозволе.  Предвиђено је да  све оно што из канала буде извађено буде депоновано у  већ предвиђене депресије, тако да  кеј и обала канала кроз насељено место остану чисти и уређени.
Разговарало се и о  предвиђеној локацији за изградњу марине на Дунаву у Бачком Новом Селу где Планом детаљне регулације који је у Скупштини Општине усвојен 2012. године  планирана локација марине није предвидела екстремно низак водостај Дунава. Како је истакао председник општине Бач Драган Сташевић, закључено је да је потребно израдити студију која треба да докаже  техничку и економску оправданост изградње  речне марине на  тој локацији или  у супротном да се предложи нова локацију за изградњу Дунавске марине у Бачком Новом Селу.
 

ЧИШЋЕЊЕ И ИЗМУЉАВАЊЕ КАНАЛА КРОЗ БАЧ

САСТАНАК СА ПРОИЗВОЂАЧИМА СИРКОВИХ МЕТЛИ

Председник општине Бач Драган Сташевић данас је у Свечаној сали општине примио произођаче сиркових метли и дршки за метле са територије општине Бач, подручја на ком се налази највећи број ових произвођача у југоисточној Европи. Састанак је одржан у циљу сагледавања могућности за побољшање промоције производа,  унапређења процеса производње, подизања квалитета рада и стандарда запослених, ширења лепезе производа, сагледавања проблема при набавци и транспорту сировине и будућности овог заната у општини Бач.

САСТАНАК СА ПРОИЗВОЂАЧИМА СИРКОВИХ МЕТЛИ
САСТАНАК СА ПРОИЗВОЂАЧИМА СИРКОВИХ МЕТЛИ
САСТАНАК СА ПРОИЗВОЂАЧИМА СИРКОВИХ МЕТЛИ

РАДНА ПОСЕТА БЕОГРАДУ

Председник Општине Бач Драган Сташевић у понедељак 16.11.2015.године приликом радне посете у Београду сусрео се у Министарству правде са помоћником министра г-дином Чедомиром Бацковићем. Састанак је одржан на тему олакшица за грађане општине Бач и решавање актуелних проблема и могућности увођења "судског" дана од стране Општинског суда Б.Паланка.

Након разговора о тренутним активностима које општина Бач спроводи у вези олакшица за грађане од помоћника министра добијени су предлози за даље активности.

Делегација општине Бач, на челу са председником општине Драганом Сташевићем  истог дана била је и у радној посети Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Састанак је уприличен са помоћником министра г-дином Слободаном Ердаљан.

У оквиру тема које су биле предмет састанка, расправљало се о унапређењу  заштите животне средине и ефикаснијем управљању комуналним отпадом на територији Општине Бач.

Саговорници су се сагласили да је реализација пројекта из области заштите животне средине значајан фактор за унапређење овог сектора.

Сходно томе, Општина се обавезала да сагледа све проблеме и реалне могућности улагања и спровођења мера које би допринеле смањењу загађења животне средине и уједно уређењу ове области.

Постигнут је договор о будућем деловању и акцијама које је потребно спровести.

Pages