Мај 2016

ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ БАЧ

Данас, 31.маја верификовани су мандати новоизабраним одборницима а Коалиција Александар Вучић-Србија побеђује (коју чине Српска напредна странка, Партија уједињених пензионера Србије, Словаци напред, Социјалдемократска партија Србије)  са 11 одборника, Покрет Социјалиста са 1 одборником, Савез Војвођанских Мађара са 1 одборником и Лига Социјалдемократа Војводине са 4 одборника формирали су власт у општини Бач.
На првој Конститутивној седници изабрани су за председника Скупштине Општине Борислав Антонић из СНС а за његовог заменика Станко Кондић из Партије уједињених пензионера Србије. Изабрана су и три потпредседника СО и то Јосип Кнор (СВМ), Ивица Агељић(ЛСВ) и Неџад Авдуловић(СДПС). За секретара СО изабрана је Тања Мијић (СНС).
У наставку седнице СО Бач за председника општине изабран је Драган Сташевић из редова Српске напредне странке а за његовог заменика Зденко Колар из редова ЛСВ.
 

ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ БАЧ
ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ БАЧ
ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ БАЧ
ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ БАЧ

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ХАЛЕ

Председник општине Бач Драган Сташевић обишао је јуче Индустријску зону Бач како би се уверио да радови на изградњи вишенаменске производне хале теку планираном динамиком.

Како се и може видети тренутно је ангажовано више радних машина, хала је озидана и урађени су серклажи. Очекује се да у се у наредним данима постави челична конструкција за кров и туцаник у простору око хале.

Камен темељац за ову производну халу поставили су 17. марта Игор Мировић и Драган Сташевић а средства у износу од 12 милиона динара плус ПДВ су обезбеђена из буџета општине Бач и Министарства привреде- Националне агенције за привредни развој. 

Изградња хале од 1200м2 у Индустријској зони  има за циљ довођење инвеститора у општину Бач и запошљавање што већег броја људи.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ХАЛЕ
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ХАЛЕ

XXXVI МАЈСКИ СУСРЕТ ВАТРОГАСАЦА

Општина Бач овом приликом жели да честита свим члановима Добровољног ватрогасног друштва Бач на успеху постигнутом на XXXVI Мајским сусретима ватрогасаца који су одржани 22. маја 2016. у Силбашу. Оперативна екипа ДВД-а Бач у дисциплини рад са возилом освојила је шести пут узастопно I место и на тај начин освојила пехар који остаје у њиховом трајном власништву. Екипа ветерана је такође показала своју вештину у истој вежби и притом освојила I место. Угледавши се на старије чланове друштва,  јуниорска женска екипа коју чине чланови узраста од 6 до 9 година по први пут је учествовала у такмичењу и остварила  завидне резултате освојивши III место у дисциплини напад за гашење ручном пумпом брентачом. Општина Бач је поносна што  је ДВД Бач окупио велики број младих  чланова који су духом здрави, хумани, вредни људи и увек спремни на акцију. Пратећи њихов рад општина Бач ће наставити са пружањем подршке у виду стручног усавршавања и набавке неопходне опреме.

XXXVI МАЈСКИ СУСРЕТ ВАТРОГАСАЦА
XXXVI МАЈСКИ СУСРЕТ ВАТРОГАСАЦА
XXXVI МАЈСКИ СУСРЕТ ВАТРОГАСАЦА
XXXVI МАЈСКИ СУСРЕТ ВАТРОГАСАЦА
XXXVI МАЈСКИ СУСРЕТ ВАТРОГАСАЦА

ИСПЛАТА УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Општина Бач је данас, 24. маја 2016. године исплатила укупно 511 стипендија за месец април, односно седму по реду од планираних осам стипендија за школску 2015/2016. годину у укупном износу од 1.855.000,00 динара. Исплаћено је 318 ученичких стипендија у укупном износу од 1.070.000,00 динара и 193 студентских стипендија у укупном износу од 785.000,00 динара.

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ

Превилник о подстицајима у примарној пољопривредној производњи („Службени гласник РС“, бр. 105/14 од 03.10.2014. године) је замењен са два нова правилника:

 • Правилник о подстицаија за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарној производњи биљних култура („Службени гласник РС“ 38/16) и
 • Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривредну производњу за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета корз подрушку у примарну сточарску производњу („Службени гласник РС“ 38/16).

За разлику од претходног правилника, ПИО дуговање не мора да буде измирено. Овај пут се тражи само да не постоији дуговање по основу пореза Републици србији и локалној самоуправи подносиоца захтева.
Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.


Детањније о бесповратним средстива намењених биљној производњи, погледајте на следећим линковима:

1. Набавка нове механизације и опреме за наводњавање - линк

2. Набавка нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура - линк

3. Набавка нових прикључних машина и ореме за сетву, садњу и бербу - линк

4. Набавка нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору - линк

5. Изградња, проширење, реконструкција или адаптација хладњача и набавка нове опреме за хладњаче - линк 

6. Изградња нових објкеата намењених складиштењу житарица (силоси и подна складишта) и набавка нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица  - линк

7. Набавка нове опреме и машина за припрему производа за тржиште - линк

 

За детаље о бесповратним средствима намењеним сточарстув можете погледати на:

1. Инвестиције у пчеларству - линк

2. Набавка квалитетног приплодног материјала -  линк

3. Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајнњаком - линк

4. Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране - линк

5. Набавка опреме за смештај животиња - линк

6. Набавка опреме за орезивање папака код крава  - линк

7. Набавка нове опреме за рибњаке - линк

8. Набавка опреме за шишање оваца  - линк

9. Набавка опреме и изградња објеката за складиштење меса - линк

 

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Министарство привреде Републике Србије, у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије, расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништа кроз финансијску подршку у пословању.
Средства опредељана Програмом намењена су за финансијску подршку кроз суфинансирање улагања лицима које желе да порекну сопствени посао, или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева.

Улагања која се могу финансирати у оквиру Програма обухватају:

 • Доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију пословног или производног простора;
 • Куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година)
 • Трајна обртна средстав, која могу да учестувују у највише до 20 % у структури укупног инвестиционог улагања.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 350.000.000,00 динара.
Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 3.000.000,00 динара, а за правна лица не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда.
Кредити Фонда по овом Програму одобраваће се са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године и каматном стопом уз примену валутне клаузуле од 1,5 % годишње уз гаранцију банке или 3% годишње уз остала средства обезбеђења.

Више на следеђем линку

Министарство привреде

ПОТПИСАН КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ

Данас, 20. маја у Свечаној сали општине Бач потписан је Коалициони споразум о заједничком конституисању одборничке већине у Скупштини Општине Бач и о утврђивању смерница у даљем заједничком раду.

Споразум су потписали Драган Сташевић, у име Коалиције Александар Вучић- Србија побеђује коју чине Српска напредна странка, Партија уједињених пензионера Србије, Социјадемократска партија Србије и Словаци напред, Јосип Кнор у име Општинског одбора Савеза војвођанских Мађара, Дејан Љубојевић у име Општинског одбора Покрета социјалиста и Зденко Колар у име Општинског одбора Лиге  социјалдемократа Војводине.

Расподела функција у органима Скупштине општине и у органима извршне  власти уредиле се на следећи начин:

 • Председник Скупштине општине – Коалиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ;
 • Заменик председника Скупштине општине - Коалиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ;
 • Потпредседници Скупштине општине – Савез војвођанских Мађара и Лига социјалдемократа Војводине;
 • Секратар Скупштине општине - Коалиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ;
 • Председник општине - Коалиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ;
 • Заменик председника општине – Лига социјалдемократа Војводине


Како је рекао Драган Сташевић Споразумом су дефинисани будући циљеви усмерени ка развоју општине Бач али и преузете одговорности за трошење буџетских средстава, борбе против криминала, привлачење инвеститора, рурални развој општине и друго.

Споразум предвиђа  број чланова новог сазива Општинског већа који ће припасти свакој од потписница  Споразума али не и конкретна кадровска решења за која ће, уважавајући стручност лица за поједине области, касније бити договорено.

ПОТПИСАН КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ
ПОТПИСАН КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ
ПОТПИСАН КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ
ПОТПИСАН КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ
ПОТПИСАН КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ
ПОТПИСАН КОАЛИЦИОНИ СПОРАЗУМ

ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

У оквиру пројекта "ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ" представници општине Бач су боравили у општини Раковица (Хрватска) у периоду од 13. до 15. маја. Сарадња на овом пројекту одвија се између малих локалних заједница са вредном културном, природном и историјском баштином:општина Раковица (Хрватска), град Раб, општина Бач (Србија), општина Aquileia и град Tarcento (Италија), општина Чапљина и општина Столац (Босна и Херцеговина), општина Пиран (Словенија).
Након неколико година сарадње на пројекту међународних волонтерских кампова организованих од стране Adriatic GreeNet-a и UNESCO клуба UNESCO-a спонзорства свих националних комисија UNESCO-a те су мала места успоставила мрежу малих европских културних градова "I Care for...Europe" с циљем повећања партнерства с другим малим градовима и заједницама сличних карактеристика у Европи.
Деца из основне школе "Вук Караџић" Бач презентовала су нашу општину у оквиру заједничке изложбе и учествовала у традиционалним спортским играма у мешовитим групама.
У оквиру пројекта "ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ" организована је посета Националном парку Плитвичка језера за све учеснике.
Како би се скренула пажња на важност малих заједница које су стварни  чувари европске баштине организована је радионица за све представнике локалних заједница на којој је представљен садржај и материјали корисни за покретање европске кампање "Мала, Велика Европа".
 

ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

Jавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица у Општини Бач кроз доходовне активности

Комисија за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица кроз доходовне активноси  расписала је Jавни позив за доделу помоћи за економско оснаживанје породичних домаћинстава избеглица у Општини Бач кроз доходовне активности.

Помоћ може бити додељена породицама избеглица, које имају боравиште односно пребивалиште на територији општине Бач, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање кроз доходовне активности и које испуњавају прописане услове за избор корисника.

Образац пријаве на Јавни позив и обједињене изјаве, као и остале информације, могу се добити у згради Општинске управе Бач, Трг Др Зорана Ђинђића 2 и Месним канцеларијама Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна и Селенча, или преузети са званичне интернет странице Општине Бач

Додатне информације се могу добити позивом на број 021-770-075 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, лок. 119 и лок. 117

Јавни позив је отворен од 11.05.2016. године  до 25.05.2016. године

ОБРАСЦИ:
ЛИСТЕ:

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БАЧ ПОВОДОМ 9. МАЈА, ДАНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Дан победе над фашизмом у Другом светском рату се обележава у знак сећања на 9. мај 1945. године, када је нацистичка Немачка потписала капитулацију. У рату који је трајао нешто мање од шест година, учествовала је 61 држава и око 110 милиона војника, а погинуло је између 55 и 60 милиона људи, а њих око 35 милиона је рањено. Тачни подаци о жртвама, посебно на подручју некадашње Југославије, никада нису утврђени. Државна комисија бивше СФРЈ објавила је својевремено податак да је погинуло укупно 1.706.000 људи, међу којима нешто више од 300.000 бораца.
Девети мај се обележава и као Дан Европе, јер је на тај дан 1950. године тадашњи француски министар спољних послова Робер Шуман поставио темеље за стварање уједињене Европе.  Шуманов план се данас сматра зачетком процеса европских интеграција, а Шуман оцем данашње Европске уније.
Општина Бач је вишенационална средина у којој у миру и међусобном разумевању живи и ради 16 националних заједница. Фашизам, као зло које негује мржњу, нетрпељивост, нетолеранцију, непоштовање неистомишљеника, шовинизам и слично не би смео више никада да буде присутан међу људима. Нажалост, и данас се осети његово присуство у симболима и обележјима.
Поуке из Другог светског рата нас позивају на солидарност, на разумевање и толеранцију а Дан победе над фашизмом треба да славимо као највећи празник човечанства.

Председник општине Бач
Драган Сташевић

Pages