Јул 2022

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

Служба за пољопривреду ОУ Бач обавештава јавност да је расписан ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ.
               
Према Закону о пољопривредном земљишту, могућност пријаве на овај јавни позив имају образовне и високообразовне установе  чији је оснивач држава, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe, установe за извршење кривичних санкција, као и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства.
Јавни позив је отворен до  31.октобра 2022. године.
Сви заинтересовани, потребни формулар пријаве могу преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јелена Ковачевић, Руководилац Одељења,  телефон: 021/6070-075, локал 149 email: jelena.kovacevic@bac.rs или лично у просторијама Одељењa за привреду, пољопривреду и економски развој Општинe Бач.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ ОГЛАСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

Oдељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване да је расписан Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени.
Сви заинтересовани понуђачи за учешће на затвореној лицитацији могу се пријавити најкасније до 12.07.2022. године.
Оглас и формулар пријаве може се преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ ОГЛАСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2023. ГОДИНИ

Служба за пољопривреду ОУ Бач обавештава јавност да је расписан ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

Такође наглашавамо да сви заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2023. години, треба да НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2022. године поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.

Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:
Јужнобачки управни округ
Булевар Михајла Пупина 10
21000 Нови Сад
Са обавезном назнаком: „ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ ИНСПЕКЦИЈУ“

Поред Захтева потребно је доставити и доказ о уплати таксе у износу од 330,00 динара на рачун:
Прималац: Буџет Републике Србије
Сврха: Р.А.Т.
Шифра плаћања: 153
Број рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97                
Позив на број: 68-204

Након запримљеног захтева, ветеринарска инспекција ће организовати излазак на терен ради обрачуна условних грла, како би се свим подносиоцима захтева обезбедио потребан Записник са којим ће конкурисати на Јавни позив за остваривање права пречег закупа у 2023. години.

Рок за аплицирање на Јавни позив је 31. октобар 2022. године.
 

ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2023. ГОДИНИ

Pages