Март 2023

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ ЧЕСТИТАО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

8. март је празник у коме посебно изражавамо дубоку захвалност и поштовање према свим женама, јер су оне ослонац и стуб сваке породице, друштва, институције и државе.
Допринос жена у свим сегментима развоја наше општине је немерљив, стога жене морају имати заслужену улогу у друштву.
Свим дамама у знак велике захвалности и поштовања честитам празник, 8 март.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ ЧЕСТИТАО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Поштовани грађани,

Општина Бач је дана 03/03/2023 донела Одлуку о расписивању Огласа II.круг за давање у закуп и на коришћење државног пољопривредног  земљишта. Текст Огласа је постављен на линку у наставку овог обавештења, а налази се и на званичном сајту Управе за пољопривредно земљиште https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/download/oglasi/Bac-web-aplikacija-2-... Јавно надметање за пољопривредно земљиште се и ове године обавља путем веб апликације која се налази на сајту Управе за пољопривредно земљиште (https://upz.minpolj.gov.rs/). Ради се о апликацији којој се приуступа преко банера плаве боје под називом „Дигитално јавно надметање“, у оквиру које се налази и корисничко упутство за подношење пријава.

Потребно је пратити корисничко упутство, а уколико су потребна додатна појашњења, молимо да се обратите сарадницима у Канцеларији за пољопривреду ОУ Бач (бр.тел. 021/6070-075 или лично у канц.213 ОУ Бач).

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ (Сл. гласник РС бр. 16/17 , 111/17 , 18/19 , 45/19 , 3/20 , 25/20 , 133/20 , 63/21 ) између осталог прописује да:

“Члан 25.
(1) Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас и ако се достави доказ о уплати депозита за сваку јединицу јавног надметања појединачно.
(2) Ако је за јединицу јавног надметања одлуком о расписивању јавног огласа утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
…..
(7) Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, најповољнији понуђач је учесник чија је пријава прва регистрована у веб-апликацији за спровођење јавног надметања.
(8) Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп пољопривредног земљишта у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
……
(10) У поступку јавног надметања, правно и физичко лице пријављује се и прилаже путем веб-апликације за спровођење јавног надметања документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа.
(11) Право закупа има физичко и правно лице које се пријавило на јавно надметање до рока наведеног у одлуци о расписивању јавног огласа и које испуњава услове за остваривање права закупа у првом кругу, односно у другом кругу јавног надметања, прописане законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником и чија је понуда иста или већа од износа почетне цене из одлуке о расписивању јавног огласа.
(12) Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.
(13) Након истека рока за пријаву, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа свих подносилаца захтева на основу документације приложене путем веб-апликације за спровођење јавног надметања.
(14) На дан отварања понуда, који је одређен одлуком о расписивању јавног огласа, из веб-апликације за спровођење јавног надметања се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп пољопривредног земљишта.

Члан 26.
(1) Након спроведеног поступка јавног надметања, уплаћени депозит се враћа понуђачима, осим најповољнијем понуђачу.
(2) Ако најповољнији понуђач одустане од закупа након спроведеног јавног надметања, депозит му се не враћа, осим у случају настанка околности које доводе до немогућности закупа тог земљишта.
( 3) Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит урачунава се у годишњу закупнину.

Члан 27.
Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб презентацији Управе и садржи: списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе понуде и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

Члан 28.
………
(3) Ако након спроведеног поступка јавног надметања, најповољнији понуђач писмено одустане од своје понуде или у року одређеном одлуком не плати закупнину, односно не достави доказ о извршеној уплати и средство обезбеђења плаћања закупнине за наредне године закупа за одређену јединицу јавног надметања, сматра се да та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.”

Текст јавног огласа и пратећу документација може се преузети овде

ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ БАЧ У СТРАЗБУРГУ

Ове недеље, Општини Бач је на свечаној церемонији у Стразбургу, која је уприличена у оквиру Годишњег координационог састанка Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe)
додељена награда и статус титуле партнера #ELDW за учешће у Европској недељи локалне демократије.

Бач је, током 2022. године обележио ову европску манифестацију, чија је тема била: Заштите животне средине и учешће грађана “Локалне заједнице пре(д)узимају акцију“ и то заједно са других 64 локалне и регионалне власти и њихових удружења из 19 држава.

Стална конференција градова и општина #SKGO је национални координатор ове ELDW манифестације, а Србија иначе спада у 3 најактивније земље по питању укључивања и реализације њених активности.

Поред Општине Бач, из Србије, статус партнера је добио још и Град Крагујевац.

У Општини Бач су се поводом ове манифестације организовале радионице на тему рециклирања, заштите животне средине, поновне употребе материјала и решавања еко проблема у локалној средини и то са децом предшколског узраста ПУ “Колибри” Бач (Одељење вртића у Бођанима) и ученицима средње пољоприврдне школе у Бачу (млади узраста 15-18 година).

ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ БАЧ У СТРАЗБУРГУ
ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ БАЧ У СТРАЗБУРГУ
ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ БАЧ У СТРАЗБУРГУ
ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ БАЧ У СТРАЗБУРГУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Општина Бач, спроводи пројекат ''Иновативан и одржив приступ тржишту рада рањивих група у општини Бач'' у оквиру којег се расписује Јавни позив за доделу нове опреме за самозапошљавање незапослених лица са територије општине Бач која припадају категорији теже запошљивих, а на који могу да се јаве сва заинтересована лица са територије општине Бач.

Бесповратна помоћ подразумева подршку у виду набавке нове опреме у вредности до 250.000,00 динара по лицу, за самозапошљавање незапослених лица која припадају категорији теже запошљивих (отварање предузетничке радње, оснивања задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос). 
Рок за пријаву на Јавни позив је 15.03.2023. године

Образац пријаве са пратећом документацијом можете преузети овде.
 

Pages