ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ