ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ У ОПШTИНИ БАЧ

Рок за пријављивање: 
25. јануар 2024. године