НАРЕДБA ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 20.07.2020.ГОДИНЕ