OБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава јавност да су расписани нови конкурси у области пољопривреде у Аутономној  покрајини Војводини у 2023. години, те позива све заинтересоване пољопривреднике да се упознају са условима истих:
Сви заинтересовани се за неопходну помоћ приликом аплицирања могу обратити сарадницима у Канцеларији за пољопривреду на бр.тел. 021-6070 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач

ПЧЕЛАРСТВО