ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РАДА СА СТРАНКАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Обавештавамо Вас да је Општинска управа Бач, у складу са Наредбом Штаба за ванредне ситуације општине Бач од 20.07.2020. године, организовала свој рад на тај начин да се непосредни контакт са странкама сведе на минимум, односно, да се избегне увек када је то могуће.

Комуникацију, односно рад са странкама Општинска управа Бач усмерава на коришћење телефона и електронске управе, односно, електронске поште. Поред тога, Општинска управа омогућава странкама које имају потребу за подношењем писмена, потребу за поступање пред органом управа или потребу за давањем других информација из надлежности општине, да ове послове обаве подношењем захтева у пријемној канцеларији и контактирањем поступајућих службеника путем локалне телефонске линије која је инсталирана у пријемној канцеларији.

Дакле, улаз странака у зграду Општине Бач почев од данас, 21.07.2020. године, је ограничен на тзв. нови улаз, и само на пријемну канцеларију.

Радно време Општинске управе Бач је и даље од 07,00 до 15,00 часова.