ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 07.05.2020.ГОДИНЕ

Дана 07.05.2020. године одржана је ванредна седница Штаба за ванредне ситуације на којој су донете следеће одлуке:

ЗАКЉУЧАК – Ослобађају се угоститељски објекти плаћања закупа јавне површине за постављање летњих башти у периоду од 15.03.2020.-07.05.2020. године.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач да је Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 06. маја 2020. године укинула ванредно стање проглашено за територију Републике Србије.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач и даље могу преузимати средство за дезинфекцију на црпним станицама у насељима.

Командант Штаба
Борислав Антонић с.р.

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 07.05.2020.ГОДИНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 07.05.2020.ГОДИНЕ