ОПШТИНИ БАЧ И ЦРВЕНОМ КРСТУ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА

Општини Бач је одобрен пројекат ''Развој ефикасних локалних социјалних услуга са интегративним приступом'' који ће се реализовати и периоду од децембра 2023 до краја фебруара 2025. године. Пројекат се спровди кроз Програм Немачке развојне сарадње „Подршка социјалном укључивању у Србији“, који спроводи немачка организација ГИЗ. Општина Бач ће наведени пројекат реализовати у партнерству са Општинском организацијом Црвеног крста Бач али и у сарадњи са другим локалним актерима, као што су Центар за социјални рад Бач, Национална служба за запошљавање и др.
Општи циљ пројекта је омогућавање већем броју људи из угрожених група, посебно жена, да добију социјалне услуге кроз интегративан приступ укључујући економско оснаживање корисника ових услуга.
Специфични циљ пројекта је развој и одржавање иновативних социјалних услуга у заједници, са интегративним приступом, који омогућавају социјално укључивање и самосталан живот угрожених група. 
Пројекат је посебно фокусиран на успостављање иновативне социјалне услуге са интегративним приступом за локалне најугроженије категорије становништва и то кроз пружање психосоцијалне, здравствено-превентивне и помоћи у кући.
Пројектом је предвиђена додатна подршка у раду вешернице у Бачу и пружању услуге прања, пеглања веша, те отварања кројачке радионице за шивање и ситну поправку одеће за кориснике. Ова социјална услуга биће бесплатна за лица у стању социјалне потребе. У оквиру овог пројекта жене које припадају рањивим групама биће подржане кроз запошљавање код послодаваца који су спремни прилагодити радно место и радно време потребама корисница. Пројекат предвиђа активно укључивање и сарадњу са другим локалним актерима и заинтересованим странама као што су локална удружења грађана, Центар за социјални рад Бач, Дом здравља, Национална служба за запошљавање и др., Пројекат ће резултирати успостављањем нове социјалне услуге коју ће користити минимално 70 корисника и 10 корисница/жена које ће бити подржане кроз запошљавање или радну праксу.
Најважније активности које су предвиђене пројектом односе се на унапређење рада вешернице у Бачу и њено проширење кроз увођење додатне услуге шивења/поправки одевних предмета за кориснике. Такође, кроз пројекат ће бити успостављен мобилни тим за пружање психосоцијалне и здравствено – превентивне неге коју ће корисницима у кућним условима пружати психолог, социјални радник и лекар. Такође, за најстарије суграђане наше општине обезбеђена је подршка помоћи у кући за радове мањег обима, али услуге фризера/бербера који ће корисницима пружати услуге у њиховим кућама. Једна од важних компоненти овог пројекта је и давање субвенција послодавцима за запошљавање или обављање радне праксе за жене које припадају угроженим групама становништва уз услов да радно место или радно време прилагоде потребама запослених жена.
Поред наведених активности које су планиране овим пројектом, Општина Бач ће добити и техничку и стручну помоћ експерата за успостављање ефикаснијих процедура и креирање одрживих локалних политика и механизама за пружање социјалних услуга. 

ОПШТИНИ БАЧ И ЦРВЕНОМ КРСТУ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА