Општинско веће

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач, интерном ревизору и правобранилаштву општине Бач

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територију општине Бач

Pages