ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој  и одабраним пословним банкама:

  1. ERSTE BANK A.D. Нови Сад
  2. BANCA INTESA A.D. Београд
  3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Београд
  4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Београд
  5. PROCREDIT BANK A.D. Београд

Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе 200.000.000,00 динара.
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.
На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs, Националне агенције: www.narr.gov.rs и Предузетничког сервиса: www.preduzetnickiservis.rs може се преузети неопходна конкурсна документација: Образац број 1, Образац број 2, као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. годиним, Информација о начину спровођења Програма, Информација о условима изабраних банака и нацрт Уговора о реализацији Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.