УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ БАЧ

На основу Закључка општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бач, број 820-1-77/2020-IV-01 од 28.08.2020. председник општине Бач др Стева Панић је донео Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији целе општине Бач.
 
У општини Бач је 01.08.2020. проглашена ванредна ситуација због наступања опасности изазване епидемијом заразне болести COVID-19, а иста се укида јер су престали разлози њеног проглашења.
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.