Документа

Година: 2021
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територију општине Бач 020-3-194/2021-II 23/11/2021 Општинско веће 400.02 KB PDF icon Решење
Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора ЈКП"Тврђава"Бач 011-47/2021-IV 19/08/2021 Скупштина општине 361 kB PDF icon Решење
Решење о именовању директора ЈКП "Тврђава" Бач 011-48/2021-I 19/08/2021 Скупштина општине 777 kB PDF icon Решење
Година: 2020
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територију општине Бач 020-3-175/2020-II 23/11/2020 Општинско веће 612 kB PDF icon Решење
Година: 2019
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територију општине Бач 020-3-186/2019-II 28/11/2019 Општинско веће 988 kB PDF icon Решење
Година: 2018
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Решење о разрешењу директора ЈКП "Тврђава" Бач 011-123/2018-I 18/12/2018 Скупштина општине 157 kB PDF icon Решење
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП "Тврђава" Бач 011-124/2018-I 18/12/2018 Скупштина општине 255 kB PDF icon Решење
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бач 020-3-198/2018-II 14/11/2018 Општинско веће 191 kB Microsoft Office document icon Resenje
Решење о одређивању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем 112-83/2018-IV 20/07/2018 Општинска управа 282kB PDF icon Решење
Решење о образовању Комисије за оцену пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања 020-4-96/2018-III 23/03/2018 Председник општине 85 kb PDF icon Решење
Година: 2017
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Бач 020-3-152/2017-III 09/11/2017 Општинско веће 671 kB PDF icon Решење
Година: 2016
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Бач 020-5-161/2016-11 08/11/2016 Општинско веће 1.92 MB PDF icon Решење
Решење о образовању комисије за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени 020-8-101/2016-IV 13/07/2016 Општинска управа 360 kB PDF icon Решење
Година: 2015
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Бач 020-5-264/2015-II 20/11/2015 Општинско веће 228 kB PDF icon Решење
Решење о одређивању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем 16/11/2015 Општинска управа 1.35 MB PDF icon Решење