ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ

Канцеларија за пољопривреду обавештава све заинтересоване да је Покрајински Секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао нови Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на теритирији АПВ у 2018. г.
Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 300.000,00, односно 330.000,00 за подносиоце пријава физичка лица чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица млађа од 40 година и жене .
Право на подстицаје остварује физичко лице  - носилац породичног пољопривредног газдинства које је уписано и Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.05.2018. године .
Текст конкурса се може пронаћи на сајту секретаријата, а све детаљније информације заинтересовани могу добити у канцеларији бр.213 Општинске управе Бач.