Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

ШИФРА: 
ЗЗС-2
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
Телефон: 021/770-075 лок 126
E-mail: jelena.petrovic@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 13 (приземље)
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: