ОДРЖАН ЈЕ ОТВОРЕНИ САСТАНАК О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 03.04.2019. године са почетком у 13,30 часова у Свечаној сали општине Бач, одржан је отворени састанак о нацрту  Одлуке о накнадама за коришћење  јавних путева на територији општине Бач.

Запослени у општинској управи задужени   за израду текста нацрта Одлуке о накнадама за коришћење  јавних путева на територији општине Бач, том приликом презентовали су заинтересованим представницима јавности текст нацрта Одлуке о накнадама за коришћење  јавних путева на територији општине Бач.

Запослени који су били задужени за израду текста одговарали су  на питања заинтересованих представника јавности.

Предлог текста нацрта Одлуке о накнадама за коришћење  јавних путева на територији општине Бач, наћи ће се пред одборницима Скупштине општине Бач, на првој наредној седници Скупштине општине Бач.