ОПШТИНИ БАЧ И РЕГИОНАЛНОЈ РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ БАЧКА ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ “ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕШКО ЗАПОШЉИВЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ”

Пројекат под називом “Подстицање запошљавања тешко запошљиве категорије становника на територији општине Бач” се спроводи у оквиру ширег пројекта “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” Немачке развојне сарадње који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.
 
Пројекат “Подстицање запошљавања тешко запошљиве категорије становника на територији општине Бач” има за циљ стварање предуслова за смањење сиромаштва и социјалне инклузије маргинализованих група и тешко запошљиве категорије становништва на територији општине Бач, кроз јачање људских капацитета и имплементацију мера активне политике запошљавања.
 
Обухваћене активности су управљање пројектом, специјализоване радионице и менторинг активности ради подстицања запошљавања тешко запошљиве категорије становништва, затим спровођење мера активне политике запошљавања и самозапошљавања као и промотивне активности. Очекује се да ће пројекат резултирати запошљавањем и самозапошљавањем четрдесет лица са локалног нивоа, а који су учествовали на специјализованим обукама, затим запошљавањем двадесет новозапослених лица код познатих послодаваца, организацијом медијских и промотивних активности као и израдом промотивних материјала, те усвајањем и спровођењем мера из Локалног акционог плана за запошљавање на територији општине Бач.
 
Циљне групе као и крајњи корисници су корисници социјалне помоћи, Ромска популација, лица без квалификација, лица која су технолошки вишак, жртве породичног насиља, жене изнад 45 година старости, млади, незапослена лица са посебним потребама, јавни општински службеници/доносиоци одлука, запослени у Националној служби за запошљавање, службеници Центра за социјални рад општине Бач, чланови општинског Већа за запошљавање, чланови Савета за младе, мала и средња предузећа и предузетници који послују на територији општине Бач.
 
Укупна вредност одобреног пројекта износи 134,546.00 евра и имплементира се у период од 01.10.2019-31.12.2020. године.