ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА

Пројекат под називом "Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност" се спроводи у оквиру Иницијативе за инклузију 3 програма “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” Немачке развојне сарадње који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Носилац овог пројекта је Општина Бач, а партнери на пројекту су Регионална развојна агенција Бачка из Новог Сада и Удружење Рома и Румуна "Младост" из Вајске.
Пројекат има за циљ стварање предуслова за друштвену интеграцију маргинализованих друштвених група у општини Бач и насељима суседних општина кроз активно укључивање на тржиште рада, унапређење њиховог социо-економског положаја и квалитета живота.
Активности које ће се у оквиру пројекта реализовати су управљање пројектом, специјализоване радионице, тренинзи и менторинг активности за унапређење запошљивости теже запошљивих група, спровођење мера активне политике запошљавања и генерисања прихода као претпоставки самозапошљавања као и различите промотивне активности. Очекује се да ће пројекат резултирати запошљавањем и самозапошлавањем до 30 лица у општини Бач и насељима Товаришево у општини Бачка Паланка и Дероње у општини Оџаци. Сви корисници који буду подржани кроз мере запошљавања проћи ће специјализоване обуке на тему реализације пословне идеје, извора финансирања, вођења сопственог бизниса и обавеза из радног односа и слично. Такође, пројекат је предвидео запошљавање десет новозапослених лица код познатих послодаваца, као подршку послодавцима за очување радних места запослених у оквиру пројекта који је реализован у току 2019 и 2020 године. Упоредо са свим овоим активностима Општина Бач ће са својим партнерима организовати медијске и промотивне активности како би се што боље промовисао пројекат и мере подршке које су њиме планиране. 
Циљне групе као и крајњи корисници пројекта су ромска популација, ниско квалификоване или неквалификоване особе, особе са инвалидитетом, повратници у складу са споразумом о реадмисији, жене жртве насиља, незапослене жене старије од 50 година, млади до 30 година старости и остале теже запошљиве категорије становништва. Такође, циљна група пројекта су и локални послодавци, локалне невладине организације и друге институције и организације које се баве питањима од значаја за кориснике пројекта.
Укупна вредност одобреног пројекта износи 99.993,66 ЕУР и спроводи се у периоду од 01.11.2021-31.10.2022.г.
 
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА