Остваривање права на једнократну новчану помоћ за рођено дете

ШИФРА: 
ДД-6
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: БИЉАНА СТОЈИЧИЋ

Телефон: 021/770-075 лок 119
E-mail: biljana.stojicic@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 12 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: