Уверење о способности ступања у брак

ШИФРА: 
ГС-6
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: ДРАГАНА МАНДИЋ

Телефон: 021/770-075 лок 117
E-mail:  maticna_sluzba@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 8 (приземље)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: