ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У ОПШТИНИ БАЧ ЗА ПЕРИОД 2023. – 2025. ГОДИНУ

Јавна расправа о Нацрту овог акционог плана  биће одржана у периоду од 1. августа до  15. августа 2023. године.