ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ВЛАСНИКА СТАНОВА НА КОЈИМА ЈЕ ЗАСНОВАНО ПРАВО ЗАКУПА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Рок за пријављивање: 
14. март 2016. године