4 НОВА ГРАДИЛИШТА У ОПШТИНИ БАЧ

Нова 4 уговора, укупне вредности 58,4 милиона динара са ПДВ-ом потписана су данас у општини Бач. 
Реч је о уговору о доградњи ПУ Колибри у Бачу који је закључен са Слован Прогрес доо из Селенче којим је предвиђена доградња 215 м2 и то две јаслене просторије, тоалета, заједничких просторија на спрату, односно канцеларија. Средства за ове намене обезбеђена су уз помоћ Управе за капитална улагања у износу од 7,5 милиона динара док је остатак средстава опредељен буџетом општине у износу од 5,3 милиона динара.
Други уговор који је потписан данас се односи на изградњу и уређење атарских путева у свим насељеним местима општине Бач а у укупном износу од 23,3 милиона динара. Као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке посао је добила фирма Слован Прогрес из Селенче а планирана је изградња 470 м атарских путева у КО Бач, 150 м у КО Бачко Ново Село,  300м у КО Бођани, 250 м у КО Плавна, 423 м у КО Вајска и 200 м у КО Селенча.
Такође, данас је потписан уговор о енергетској адаптацији уличне расвете у Бачу односно замене натријумских светиљки са штедљивим ЛЕД светиљкама. Укупна вредност уговора је 5 милиона динара а подршка у износу од 3,4 милиона динара у овом пројекту добијена је од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Уговор је потписан са фирмом Сомборелектро доо из Сомбора  а извршиће се замена светиљки у следећим улицама: ЈНА, Маршала Тита, Змај Јовина, Матије Бујака, Бранка Радичевића, Николе Тесле, Грмечка и Бачка.
Наставак реконструкције пута у улици Братства Јединства у Бачу јесте пројекат за шта је данас са представницима фирме Пут Инвест из Сремске Каменице потписан уговор укупне вредности 17,1 милион динара. У овој фази се завршава реконструкција пута а дужина трасе која ће се радити је 908 метара. Управа за капитална улагања АПВ је пружила финансијску подршку општини Бач у овом пројекту и за исти определила средства у висини од 15,5 милиона динара.
Уговоре је за Слован Прогрес доо потписао директор Ђура Боцка, за Сомборелектро  Љубомир Бунчић, за Пут Инвест Горан Мијаиловић док је испред општине Бач уговоре потписао начелник ОУ Анђелко Кордић. Потписивању уговора присуствао је председник општине Бач Борислав Антонић и директорка ПУ Колибри Бач Ана Бошкић. 

4 НОВА ГРАДИЛИШТА У ОПШТИНИ БАЧ
4 НОВА ГРАДИЛИШТА У ОПШТИНИ БАЧ
4 НОВА ГРАДИЛИШТА У ОПШТИНИ БАЧ
4 НОВА ГРАДИЛИШТА У ОПШТИНИ БАЧ
4 НОВА ГРАДИЛИШТА У ОПШТИНИ БАЧ