АНАЛИЗЕ

Родна анализа - у тематској области унапређења пословне климе на локалном нивоу кроз јавно-приватна партнерства и израде предлога пројекта у складу са Законом о јавно приватним партнерствима и концесијама за одабрану тему зоохигијене