Родна анализа - у тематској области унапређења пословне климе на локалном нивоу кроз јавно-приватна партнерства и израде предлога пројекта у складу са Законом о јавно приватним партнерствима и концесијама за одабрану тему зоохигијене

Величина: 
290 kB
Година: 
2021
Анализе: