Јануар 2019

ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈE ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВ

ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Канцеларија за пољопривреду обавештава све пољопривреднике са територије општине Бач да је од 1. јануара 2019. године ступио на снагу нови Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства.

КАЛЕНДАР ЈАВНИХ КОНКУРСА

Општина Бач је објавила Календар јавних конкурса за финансирање програма/пројеката удружења грађана, верских и цквених заједница и медија у 2019 години. Расписивање првих јавних конкурса се очекује већ и фебруару 2019 године, а средства за ове намене су обезбеђена у буџету општине у укупном износу од 12.590.000 динара.