Новембар 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ

Развојни фонд АП Војводине доо Нови Сад у сарадњи са општином Бач, канцеларијом за локални економски развој, организује Презентацију кредитних линија Фонда намењених регистрованим пољопривредним газдинствима, правним лицима и предузетницима (кредити за инвестиције, тос, обртна средства, туризам – субвенционисана камата, куповину пољопривредног земљишта, пољопривреду, набавку механизације, ИПАРД програм, кредити за куповину система за наводњавање, каматне стопе 1-3%, рок отплате 7 година, грејс период до 24 месеца).

Презентација ће се одржати 6.12.2019. у 11 часова, у малој сали КПЦ.

Позивамо Вас да присуствујете овој презентацији и сазнате или проширите знање о свим могућностима и погодностима које нуди Развојни фонд АП Војводине Доо Нови Сад.

Све додатне информације везане за презентацију можете добити у канцеларији за локални економски развој општине Бач - други спрат ОУ Бач, канц. 208.

 

ОДРЖАНА 130. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 28. новембра 2019. године, одржана је 130. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте. Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 • Донело Одлуку о додели субвенција за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава – набавка кошница и опреме за пчеларство:
 • Утврдило је Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
 • Утврдило је Предлог Одлуке о поступању са донацијама и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
 • Утврдило је Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
 • Донело је Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бач;
 • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић “ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
 • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
 • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Дома здравља Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
 • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Комисија за јавно надметање, обавештава све заинтересоване грађане да се лицитација пољопривредног земљишта у државној својини у КО Вајска, наставља сутра, 28.11.2019. године, са почетком у 09:00 часова.

САНАЦИЈА СУТЈЕСКЕ УЛИЦЕ У БАЧУ

"Инфраструктурни пројекти реконструкције и изградње саобраћајница и локалних путева, један су од кључних фактора целокупног економског развоја општине Бач" - истакао је јуче, 12.10.2019. године, председник Општине господин Борислав Антонић, који је заједно са сарадницима обишао радове у улици "Сутјеска".

Извођач радова, фирма "ПУТИНВЕСТ", тренутно ради на реконструкцији горе наведене улице у насељу Вашариште, чиме ће се знатно олакшати услови свакодневног функционисања наших суграђана који живе у том делу Бача.

САНАЦИЈА СУТЈЕСКЕ УЛИЦЕ У БАЧУ
САНАЦИЈА СУТЈЕСКЕ УЛИЦЕ У БАЧУ
САНАЦИЈА СУТЈЕСКЕ УЛИЦЕ У БАЧУ
САНАЦИЈА СУТЈЕСКЕ УЛИЦЕ У БАЧУ

ОДРЖАНА 129. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 14. новембра 2019. године, одржана је 129. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:30 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте, као и директор ЈКП „Тврђава“Бач, Дарко Војновић.

Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 • Утврдило је Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Бач, за период 01.01.-30.09.2019. године и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Донело је ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2020. годину;
 • Расписало је Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Бач, за 2019. годину - други позив;
 • Донело је РЕШЕЊЕ о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бач;
 • Дало је САГЛАСНОСТ на програм рада зимске службе у општини Бач - сезона 2019/2020 година.
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање.
 • Дало је САГЛАСНОСТ на постављење секретара Месне заједнице Бођани;
 • Дало је САГЛАСНОСТ на Правилникe о начину остваривања права на накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада у Месној заједници Бач, Месној заједници Бачко Ново Село, Месној зеједници Бођани, Месној заједници Плавна, Месној заједници Вајска и Месној заједници Селенча.

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

НОВА ОПРЕМА ЗА ВАТРОГАСНУ СЛУЖБУ БАЧ

Представници локалне самоуправе Бач су јуче 12.10.2019. обишли припаднике ватрогасне јединице у Бачу и том приликом им уручили неопходну опрему.

Општина Бач је определила средства за набавку следећих ставки: пумпе за воду, два CO2 апарата за гашење пожара, четири S9 апарата за гашење пожара, четири ватрогасна црева и слепе спојке за Б и Ц црева.

Опрему је уручио председник општине Бач, господин Борислав Антонић који је том приликом истакао да је нова опрема предуслов за квалитетан континуирани рад припадника ватрогасних јединица, који доприносе безбедности у различитим ситуацијама повећаног ризика.

 

НОВА ОПРЕМА ЗА ВАТРОГАСНУ СЛУЖБУ БАЧ
НОВА ОПРЕМА ЗА ВАТРОГАСНУ СЛУЖБУ БАЧ
НОВА ОПРЕМА ЗА ВАТРОГАСНУ СЛУЖБУ БАЧ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ФУНКЦИОНИСАЊУ ТЕЛЕФОНСКИХ ЛИНИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ

Обавештавамо грађане да због радова на телекомуникационој инфраструктури, бројеви телефона 021 770 075, 021 770 076 и 021 770 077, не функционишу исправно, због чега је отежана комуникација путем истих.
 
Обавештавамо грађане да у међувремену, док се сметње не отклоне, могу да нас контактирају преко алтернативних бројева:
021 6071 458
021 6071 624
 
 

РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Председник општине Бач је, уз претходно прибављену сагласност министарства, донео Одлуку о расписивању Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач, којим ће се путем јавног надметања, заинтересованим пољопривредницима, понудити преко 4.800 хектара државног пољопривредног земљишта на територији општине.

Текст огласа може се преузети овде.

Пријаве са пратећом документацијом се достављају, у затвореној коверти, на писарници општинске управе, најкасније до 14,оо часова 19.11.2019.г.

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини Бач, улица и број: Трг Др Зорана Ђинђића 4, мала сала КПЦ и то:

 • за к.о. Бођани, 26. новембра са почетком у 12:30 часова
 • за к.о. Вајска, 27. новембра са почетком у 11:30 часова
 • за к.о. Бачко Ново Село, 26. новембра са почетком у 09:30 часова
 • за к.о. Плавна, 27. новембра са почетком у 09:30 часова
 • за к.о. Селенча, 25. новембра са почетком у 09:30 часова и
 • за к.о. Бач 25. новембра са почетком у 10:30 часова.

Оглас је објављен у "Сл.листу општине Бач", бр. 24/2019, на огласним таблама општине и свих месних канцеларија, као и интернет страници општине, а увид у документацију и  орјентационе карте, односно графички приказ терена може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 213 општинске управе Бач.

 

Pages