Октобар 2023

ОБИЛАЗАК РАДОВА

Председник Скупштине општине Бач, Драган Амиџић обишао је радове на путној инфраструктури у насељу Гувна.
Он се том приликом састао и разговарао са представником извођача радова фирмом "Пут инвест" о целокупном пројекту и предвиђеним радовима.
Председник СО Бач Драган Амиџић је том приликом изјавио да је одржавање, али и унапређење путне инфраструктуре у нашој општини од кључне важности за даљи свеопшти напредак и побољшано функционисање.

ОБИЛАЗАК РАДОВА

РАДОВИ У НАСЕЉУ ГУВНА

Радови на саобраћајницама Аугуста Цесарца и Доже Ђерђа које се налазе у насељу Гувна у Бачу, започети су и одвијају се по планираној динамици.
Раднике је данас на терену обишао директор ЈКП "Тврђава" Бач, Никола Вулетић, те се и сам уверио да се све обавља у складу са договорени, те нагласио колико је важно што се на саобраћајнице ставља посебан акценат.
"Унапређење живота свих наших грађана, као и бољи стандард, незамислив је без путне инфраструктуре. Када то имамо, на добром смо путу да побољшамо и остале сегменте кључне за боље и лакше функционисање", закључио је Вулетић.

РАДОВИ У НАСЕЉУ ГУВНА
РАДОВИ У НАСЕЉУ ГУВНА
РАДОВИ У НАСЕЉУ ГУВНА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ БАЧ ДА СУ ПРЕМА ПРЕЛИМИНАРНИМ ПОДАЦИМА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА ПОТРОШЕНА И ДА ЋЕ НАКОН ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ПО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА СЕ ЗНАТИ ДА ЛИ ЈЕ ПРЕОСТАЛО СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ.

Председник Комисије
Ненад Ковач
 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДОДЕЛЕ ЗАШТИТИНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

Одељење за пољопривреду општинске Управе Бач обавештава све заинтересоване пољопривреднике да је Влада Србије је 28.септембра 2023.године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитиних рамова за употребљавани трактор којом је продужен рок за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама закључно са 8. децембром 2023. године.

Једна од главних мера за смањење броја страдања и повреда возача трактора услед превртања јесте уградња заштитних рамова. Зато је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре определило 125.000.000 динара за субвенционисану доделу заштитног рама.

Модели и типови трактора који су обухваћени овим позивом су: ИМТ 533, ИМТ 539,     ИМТ 540, ИМТ 542 и ИМТ 549, а циљ је да што више трактора буде покривено заштитним рамовима, како би се пружила заштита возачима трактора приликом превртања.

Подсећамо да су услови које физичка лица као подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају да испуне следећи:

  • правилно попуњен захтев са личним подацима,
  • потврда да је лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину,
  • фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа којим се потврђује да је возило регистровано (у случају оправданих разлога као што су престанак правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило као и губитак рачуна због чега имаоци нерегистрованих трактора нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву, пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило, потребна је изјава потврђена потписима два сведока и оверена од стране надлежног органа о поседу од 5 година за трактор који је стар најмање 10 година),
  • фотографија предње стране трактора за који се подноси захтев,
  • доказ о измиреним трошковима  прописаних административних такси у износу од 1.040,00 динара,
  • потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева,
  • сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе искључиво на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији у затвореној коверти на адресу: Булевар Михаила Пупина бр.2, 11070 Нови Београд, са назнаком "Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама".

Јавни позив са пратећим формуларима за подношење захтева се налази на сајту Агенције www.abs.gov.rs , у одељку "Обавештења".

СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДОДЕЛЕ ЗАШТИТИНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

Pages