ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавна расправа о Нацрту овог акционог плана  биће одржана у периоду од 21. априла  до  05. маја 2023. године