О ПРОЈЕКТУ ''ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМА И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОПШТИНИ БАЧ''

Социјална политика, а посебно социјална заштита и социјална инклузија представљају неке од најважијих елемената који су предмет подршке Европске уније у настојањима да се у локалним заједницама у Србији унапреде вредности као што су једнакост, солидарност, толеранција, поштовање основних људских права, право на пристојан живот и право на адекватну социјалну заштиту, пре свега угрожених и маргинализованих категорија становништва. У складу са напред наведеним принципима, у општини Бач се спроводи пројекат ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом'' који финансира Европска унија кроз програм развоја ефикасних услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу. Значајну улогу у спровођењу овог пројекта има Центар за социјални рад Бач, партнер на пројекту, који води рачуна о томе да пружене услуге у оквиру пројекта буду у складу са важећим стандардима и да сви заитересовани корисници добију одговарајуће информације и помоћ.
Циљ пројекта је унапређење стандардних услуга социјалне заштите на локалном нивоу која ће омогућити већу инклизију и самосталанији живот рањивих група становништва, пре свега старих особа и особа са инвалидитетом. 
Специфични циљ пројекта је проширење услуга социјалне заштите на ширу популацију старих и особа са инвалидитетом.
 
Главне активности које су планиране пројектом:

  • Успостављање локалне социјалне услуге за помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом;
  • Стручна подршка корисницима услуге помоћи у кући од стране лекара и психолога;
  • Отварање вешернице за кориснике социјалних услуга али и шире популације.
  • набавка возила за бржи и ефикаснији приступ и пружање помоћи корисницима помоћи у кући.

 
Најважнија активност, која је започета 1. октобра ове године, јесте пружање услуге помоћи у кући старима и особама са инвалидитетом кроз ангажовање 10 геронтодомаћица које обилазе кориснике у свим насељима општине, па чак и удаљене салаше. На самом почетку пружања услуге помоћи у кући, Центру за социјални рад Бач пријавило се чак 90 корисника. Услуга помоћи у кући намењена је свим лицима старијим од 65 година, као и инвалидним лицима без обзира на годиште, а подразумева задовољење свакодневних основних животних потреба са циљем очувања и унапређења квалитета живота. Како би се додатно олакшао рад геронтодомаћица и побољшао приступ до свих корисника, Општина Бач је кроз пројекат набавила једно возило којим се већ врши набавка различитих потрепштина за кориснике али и превоз корисника до Дома здравља у Бачу. Важан део услуге биће и ангажовање лекара и психолога који ће наредних дана започети са обиласком корисника услуге помоћи у кући, који ће са њима разговарати и пружити им одговарајуће савете у погледу коришћења терапија и основних лекарских прегледа.
Важан део пројекта је отварање вешернице у Бачу, која ће бити намењена пре свега корисницима услуге помоћи у кући али и осталим грађанима општине који буду желели користити њене услуге прања, сушења и пеглања веша,постељине, гардеробе и сл. Ово је први пут да општина Бач добија овакву врсту услуге која је уједно упослила три жене и која ће функционисати на принципу социјалног предузетништва.
Услуга помоћи у кући старима и особама са инвалидетом доступна је од октобра ове године, а Центру за социјални рад могу се пријавити сва лица која имају потребе за овом услугом помоћи у кући, као за услугом вешернице. Информације и пријаве могу се добити сваким радним даном од 7:00 до 15:00 у просторијама Центра за социјални рад у Бачу (улица Бачка 4) или на телефон 021/770-251. Такође, информације о услугама вешернице поред Центра за социјални рад могу се добити и у самој вешерници на Тргу др Зорана Ђинђића бр. 8 у згради ''Занатског дома''.
 
https://www.youtube.com/watch?v=U4-ptQ5daz4
 
Општина Бач је у периоду од 01. јуна 2017 до 05. децембра 2018. године реализовала пројекат ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом'' који је кроз Програм развоја ефикасних услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу финансирала Европска унија.
Општина Бач је у партнерсту са Центром за социјални рад Бач спровела неколико различитих активности које су за циљ имали унапређење квалитета живота угрожених категорија становништва са фокусом на старе и особе са инвалидитетом.
 
Најзначајније пројектне активности
Помоћ у кући је услуга социјалне заштите у заједници која се последњих година развија у многим локалним самоуправама. Према подацима Републичког завода за социјалну заштиту ова услуга обезбеђује се у 79 локалних заједница у Србији и по заступљености је на првом месту у односу на све друге услуге социјалне заштите у заједници.
У општини Бач је успостављена услуга помоћи у кући за старе и особе са инвалидитетом намењена пре свега старима (65+ година) и особама са инвалидитетом. Наиме, услуга је пре свега намењена особама које имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне неге и надзора и при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Кроз пројекат ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидтетом'' наведеном услугом, у општини Бач, су обухваћена 124 корисника, а услуга је структурирана тако да представља подршку у задовољавању свакодневних животних потреба у кући корисника са циљем унапређења квалитета живота и спречавања или одлагања смештаја у институције.
 
  
 
У току трајања пројекта, нашим корисницима су пружане услуге помоћи у исхрани, набавци намирница, припреми оброка и напитака, помоћ у одржавању личне хигијене, одржавање чистоће просторија, помоћ у загревању просторија, помоћ у организовању посете лекару, контрола узимања лекова, одржавање чистоће веша, плаћање рачуна други послови.
Кроз успостављање услуге помоћи у кући омогућили смо запошљавање 10 геронтодомаћица тј. незапослених жена од којих су неке дуги низ година биле незапослене. Наше геронтодомаћице су прошле акредитовану обуку за пружање услуге помоћи у кући и за то су добиле одговарајући сертификат.
У току постављања и реализације пројекта основна орјентација Општине Бач и Центра за социјални рад Бач везује се за настојања да се услуга постави у складу са важећом нормативном регулативом и тако буде одржива и трајно на располагању грађанима општине Бач.
  
 
У оквиру пројекта је отворена и опремљена вешерница која се налази на располагању свим корисницима услуге помоћи у кући, као и другим угроженим категоријама становништва за које је услуга прања и пеглања веша у потпуности бесплатна. У вешерници су запослене три жене које до тада нису радиле и које су припадале категорији дугорочно незапослених особа. У питању је иновативна услуга која до сада није постојала у општини Бач, а која ће у будућности бити доступна и осталим грађанима општине кроз оснивање социјалног предузећа – вешернице.
 
    
 
Кроз пројекат је набављено једно возило – mini van које је помогло да услуга помоћи у кући буде доступна за становнике најудаљенијих делова општине (на салашима), те да се олакша превоз корисника услуге до Дома здравља, снабдевање основним животним намирницама и сл.
  
 
Општина Бач је путем пројекта ''Помоћи у кући за старе и особе са инвалидитетом'' омогућила да све кориснике, једном у два месеца, посете лекар и психолог. На овај начин је најстаријим суграђанима олакшан приступ основном лекарском прегледу (мерење притиска, утврђивање општег здравственог стања, вађење крви, лекарски савети и сл.). Разговор са психологом је помогао корисницима да лакше савладају различита емотивна стања која могу негативно утицати на квалитет њиховог живота.
У новембру 2017 године одржали смо презентацију пројекта и трибину на тему пружања услуге помоћи у кући старим особама, а пратеће теме трибине биле су медицински аспекти пружања услуге и улога заједнице и породице у пружању психолошке подршке старима и особама са инвалидитетом. Овај догађај је искориштен за информисање потенцијалних корисника о основним принципима услуге помоћи у кући али за промовисање пројекта широј јавности.
 
 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Вешерница
Вешерница
Набавка возила
Набавка возила
Посета лекара
Посета лекара
Корисници услуга помоћи
Корисници услуга помоћи
Корисници услуга помоћи
Корисници услуга помоћи