Фебруар 2021

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА

Представници општине Бач су заједно са представницима Црвеног крста Бач током три дана ове недеље, у ромским насељима у Селенчи, Вајској, Бођанима, Плавни и Бачу, припадницима ромске националне заједнице поделили хигијенске и пакете прехрамбене помоћи.
Представници Немачке организације за сарадњу ГИЗ, су захваљујући доброј комуникацији и успешном спровођењу и имплементацији пројекта "Подстицање запошљавања тешко запошљивих категорија у Општини Бач", Црвеном крсту Србије предложили неколико општина и градова којима би овај вид помоћи највише допринео, а Бач је био једна од њих.
Подели пакета у наведеним насељеним местима у општини Бач, присуствовао је помоћник председника општине Бач Никола Вулетић, али и Оливера Јелић координатор расподеле пакета на терену испред Црвеног Крста Бач, те Весна Петровић координатор за ромска питања, на поменутом пројекту. 
Подељено је укупно 200 пакета.

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ РОМИМА

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Доделе субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању.
Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти у приватном сектору – сви привредни субјекти који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 160/20), (у даљем тексту: Привредни субјекти), и то:
• резидентна правна лица у смислу закона који се уређује опорезивање добити правних лица;
• резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;
• представништва страних правних лица.
Да би привредни субјекат остварио право на бесповратна средства, потребно је да испуни следеће услове:
• Привредни субјекат је носилац решења о категоризацији, подносилац захтева за обнову решења о категоризацији закључно са даном објављивања јавног позива или подносилац захтева за категоризацију угоститељског објекта који се први пут категорише закључно са 10.02.2021. године, за хотел који се налази на подручју јединица локалне самоуправе са списка који је саставни део Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 (у даљем тексту: Програм), (прилог 1);
• Над привредним субјектом није покренут стечајни поступак;
• Над привредним субјектом се не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);
• Над привредним субјектом се не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.
Средстава се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на на дан када је државна помоћ додељена.
Максималан износ средстава који се може одобрити подносиоцу захтева не може бити већи од износа који се добија обрачуном индивидуалних лежајева и смештајних јединица из документације на основу које се доноси решење о категоризацији хотела од стране Министарства и наведених појединачних износа субвенција по индивидуалном лежају и смештајној јединици, под условом да укупно додељени номинални износ субвенције по кориснику не прелази 800.000 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.
Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор.
Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10%, у периоду од дана ступања на снагу Програма закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи. Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство, које ће, даље, захтевати повраћај одобрених бесповратних средстава од привредног субјекта. Привредни субјекат, у том случају, је дужан да изврши повраћај субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када су му уплаћена средства, најкасније у року од 30 дана од дана престанка права на коришћење субвенција.
Повраћај субвенција из претходног става, привредни субјекат ће извршити на рачун извршења буџета РС.
Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентацији Министарства њњњ.мтт.гов.рс.
Захтеви за коришћење бесповратних средстава подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.
Рок за подношење захтева је 12. март 2021. године.
Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/3139672, 011/3139691 и 011/3139668.

ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО

Ђацима основних школа у свим насељеним местима општине Бач, данас 25.02.2021. године је традиционално уручена публикација "Пажљивко", која је креирана од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Ђаке је у основним школама у Бачу, Селенчи, Бођанима, Вајској, Плавни и Бачком Новом Селу посетила заменица председника општине Бач, госпођа Марина Балабан која им је уручила овај едукативно-забавни материја који се састоји из: књига, постера, бојанки.
Она је том приликом нагласила важност ове теме, али и похвалила могућности које ови садржају пружају, јер деца на несвакидашњи начин уче колико је битна и важна њихова улога и безбедност у саобраћају.

ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО
ЂАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА УРУЧЕН ПАЖЉИВКО

МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ

Министар за бригу о селу, Милан Кркобабић, посетио је данас 23.02.2021. године општину Бач  у оквиру посете Јужнобачком управном округу.
Он је заједно са својим сарадницима званични део посете започео пријемом код председника општине Бач, Др Стеве Панића који га је дочекао са својим најближим сарадницима.
На састанку је разговарано о досадашњој сарадњи и даљим улагањима, те је апострофирано да је пољопривреда кључна привредна грана у општини Бач, због чега је већина становништва опредељена за одређену врсту ратарске производње, али и организованих засада воћа.
Након тога је у Великој сали зграде Народне библиотеке "Вук Караџић" у Бачу презентован недавно усвојен програм подршке развоју задругарства доделом бесповратних средстава за унапређење пословања и технолошког развоја задруга на читавој територији Републике Србије. 
Председник општине Бач, Др Стева Панић је у свом поздравном обраћању истакао примере добре праксе који
сведоче о успешној дугогодишњој сарадњи између локалне самоуправе и релевантних институција захваљујући којима на територији општине Бач привредници препознају значај удруживања па тако у општини успешно послују: ЗЗ "Задругар" Бач, Воћарска задруга "Бачка јагода", ОЗЗ "Низине" и многи други. Панић је овом приликом нагласио да је основни императив обезбедити боље услове за живот на селу, као што су то урадиле високоразвијене земље Европске уније те тако допринети останку младих у руралним срединама.
Министар за бригу о селу, Милан Кркобабић је у конструктивној дискусији са присутним члановима задруга и власницима пољопривредних газдинстава још једанпут представио главне циљеве пројекта "500 задруга у 500 села" те саслушао свакодневне проблеме са којима се привредници у општини Бач сусрећу. 
Министар је осим овог, представио и програме које ће Министарство за бригу о селу спроводити у току 2021. године, а према условима програма и јавног конкурса који ће бити ускоро објављен новоформиране земљорадничке и пољопривредне задруге могу да рачунају на максималан износ бесповратних средстава до 7,5 милиона динара по једној задрузи, док ће за старе земљорадничке и пољопривредне задруге бити издвојено до 15 милиона динара по задрузи.
Присутнима у сали су се обратили и председник Академијског Одбора за село Српске академије наука и уметности академик Драган Шкорић, председник задружног савеза Војводине Радислав Јованов, стручњак за воћарство проф.др Зоран Кесеровић, а састанку су присуствовали и стручњак за повртарство проф.др Жарко Илин као и агроекономски аналитичар Бранислав Гулан.
Након тога министар је са својим тимом обишао воћњак засада трешње у власништву ЗЗ "Задругар" Бач, који се протеже на површини од три хектара, која је из програма Владе Републике Србије 2018, године добила 11,2 милиона динара бесповратних средстава за набавку садница трешње и противградну мрежу.
Министар је посету завршио обиласком Дома културе и традиционалне словачке етно поставке у Селенчи, где је између осталог упознат и са проблемом пијаће воде и водоснабдевања у овој месној заједници општине Бач.
Фото: Министарство за бригу о селу.

МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ
МИНИСТАР ЗА БРИГУ О СЕЛУ МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ БАЧ

Pages