ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕЗАПОСЛЕНИM ФИЗИЧКИM ЛИЦИMA ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ, НАСЕЉА ТОВАРИШЕВО У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА И НАСЕЉА ДЕРОЊЕ У ОПШТИНИ ОЏАЦИ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ У СВРХУ ГЕНЕРИСАЊА ПРИХОДА