КОНКУРСИ

Конкурси за доделу стипендија за ученике и студенте припаднике ромске националности са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2022/2023 години

Конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2022/2023 години

Pages