Новембар 2020

ОДЛОЖЕНО ГЛЕДАЊЕ СЕДНИЦЕ СО БАЧ

Општина Бач обавештава све заинтересоване грађане да ће снимак данашње седнице Скупштине општине Бач, на ТВ К25 бити емитован сутра, 01.12.2020. године у 21:00 часова, одмах након вечерњих вести.

11. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 25. новембра 2020. године, одржана је 11. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 14:00 часова. Седницом је председавао председник општине Бач, Др Стева Панић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након  разматрања достављеног материјала

 • ДОНЕЛО ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2020.  годину, са Програмом јавне расправе;
 • ДОНЕЛО РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач;

Након тога председник Општине je закључио седницу.
 

10. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 23. новембра 2020. године, одржана је 10. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 13:00 часова.
Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: Помоћник председника Општине-Никола Вулетић, Секретар Скупштине–Тања Мијић, Заменик секретара Скупштине-Јарослав Кућенич, Ана Бошкић-директор ПУ Колибри, Анна Гутеша, Оливера Мишан, Ненад Ковач, Наташа Будић, Милијана Савић, Ристо Старовић, Никола Бањац, запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте.

Седницом је председавао председник општине Бач, Др Стева Панић. 

Општинско веће је на одржаној седници, након  разматрања достављеног материјала између осталог

 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о измени Статута општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • ДОНЕЛО ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2021.  годину, са Програмом јавне расправе;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег Програма васпитно – образовног рада за школску 2019/20 годину Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм васпитно – образовног рада за школску 2020/21 годину Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бач непосредном погодбом и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО  Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за инклузију Рома у општини Бач за период од 2021. – 2023. године и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о образовању Комисије за праћење ефикасности и ефективности спровођења Плана развоја Предшколског васпитања и образовања у општини Бач за период од 2020. – 2025. године и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о постављању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за младе и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • ДОНЕЛО РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Бач.

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

У БАЧУ ОДРЖАНА ПРВА ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ЛАГ-а РАВНИЦА БАЧКЕ

Оснивачка скупштина удружења „ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА – РАВНИЦА БАЧКЕ“, одржана је у згради Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач. 
Истој су присуствовали чланови различитих удружења, те представници јавног, приватног и цивилног сектора општина Бач, Бачки Петровац и Бачка Паланка.  
На дневном реду је било 15 тачака, а неке од најзначајнијих које су усвојене, свакако су избор председника и подпредседника Скупштине ЛАГ-а, потом избор председника, подпредседника и чланова Управног и Надзорног одбора ЛАГ – а, али и избор чланова Групе за планирање и Комисије за одабир приоритетних пројеката ЛАГ-а. Чланови Скупштине су између осталог изгласали и да 21.мај Међународни дан различитости култура, буде Дан ЛАГ-а. 
Зоран Јовичин из Бачке Паланке је том приликом  истакао како овај датум није случајно одабран, те да управо богатство различитости култура, идеја, али и плуралитет мишљења те значајно културно-историјско добро и природна богатства којима обилују ове три општине, које деле сличне проблеме и изазове представља подстрек за даљи рад и функционисање по принципу јединства и удружености. 
Локална акциона група (ЛАГ) је јавно-приватно партнерство представника јавног, приватног и цивилног сектора одређеног руралног подручја које повезују заједничке теме  као шти су: заједничка традиција, локални идентитет, осећај припадности, потребе и очекивања.
Имплементација ЕУ политика намеће потребу успостављања ЛАГ-ова, као основе за спровођење начела којима се може повећати апсорпцијски капацитет руралних подручја за кориштење средстава из ИПАРД фонда ЕУ. Члановима ЛАГ-а, олакшава се приступ ЕУ фондовима кроз заједничке пројекте њихових локалних заједница.
Овај вид партнерстава посебно је популаран у нама суседној Хрватској, а чланови новооформљеног „ЛАГ-а Равница Бачке“, надају се да ће уз примере добре праксе из комшилука и на својој територији успети да реализују и имплементирају пројекте из различитих области, користећи пре свега ЕУ фондове, чиме би се значајно утицало на оснаживање капацитета чинилаца локалног економског развоја овог дела региона. 
Представници Општина Бач, Бачки Петровац и Бачка Паланка су током летњег периода потписали Споразум о партнерству ове три општине, чиме су створени предуслови за одржавање Оснивачке скупштине. Оно што чланове ЛАГ-а очекује у наредном периоду јесте регистрација у Агенцији за привредне регистре и отпочињање остваривања њихове мисије и визије.

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА ДУНАВ 1245

Представници удружења "Дунав 1245" из Сремских Карловаца, посетили су данас 19.11.2020. године општину Бач и са представницима локалне самоуправе, који су у мониторинг комисији пројекта који спроводи УНДП - обавили прелиминарни разговор.
Господин Рајко Маринковић председник овог удружења и господин Дејан Глувачевић испред сектора за управљање пројектнима, су о предстојећим пројектним активностима које ће по правилима овог програма, спроводити на територији општине Бач, разговарали са Анном Гутешом и Тањом Митић. 
Размењени су примери добре праксе, али и дати предлози за ефикасну реализацију и имлементацију пројекта, који ће умногоме допринети оснаживању цивилног сектора, са посебним акцентом на културно-историјско наслеђе, али и маргинализоване групе.
"Дунав 1245", је једно од три удружења које ће у наредних девет месеци кроз своје пројектне активности деловати у општини Бач. Осим њих кроз програм сарадње са УНДП проћи ће и Центар за проактивно пословање "Бизниснова" из Новог Сада, али и Културно-уметничко друштво "Младост" Бач.

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА ДУНАВ 1245

НАЧЕЛНИК ЈУЖНОБАЧКОГ УПРAВНОГ ОКРУГА У ПОСЕТИ БАЧУ

Начелник Јужнобачког управног округа господин Милан Новаковић је заједно са својим сарадницима данас 18.11.2020.  посетио Општину Бач.
Представници општине Бач у саставу Марина Балабан заменица председника општине Бач, Никола Вулетић помоћник председника општине Бач, начелник Општинске управе Бач Шпиро Шоргић, Ненад Ковач руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове и Оливера Мишан руководилац Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове угостили су припаднике различитих сектора за ванредне ситуације, те разговарали о кључним аспектима сарадње између покрајинских и локалних институција.
Састанку су са стране гостију присуствовали и начелник Управе за ванредне ситуације Нови Сад господин Драган Цветићанин, потом Момчило Совиљ помоћник начелника Полицијске управе Нови Сад, као и начелник Полицијске станице Бач Дејан Стојанов.
Неке од кључних тачака састанка биле су: рад ПУ Нови Сад, делокруг рада Управе за ванредне ситуације, као и тренутно стање и борба против пандемије изазване ширењем вируса COVID-19.

НАЧЕЛНИК ЈУЖНОБАЧКОГ УПРAВНОГ ОКРУГА У ПОСЕТИ БАЧУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЂАКЕ И СТУДЕНТЕ

Општина Бач обавештава све ђаке средњих школа и студенте који по расписаном Конкурсу за ову школску годину још увек нису доставили копију текућег рачуна, да исту што пре донесу код запослене Иване Модић.

Pages