Април 2021

У ФОКУСУ

Данас са екипом РТВ "Дунав" разговарамо на тему спровођења вакцинације у општини Бач, организације целокупног процеса, али и одзиву наших суграђана који је задовољавајући, те се у складу са тим и бројеви активно заражениг становништва вирусим ЦОВИД 19 смањују. У име општине Бач изјаву је дала заменица председника општине Марина Балабан, док је испред Дома здравља Бач говорио главни техничар Зоран Ковачевић.

У ФОКУСУ
У ФОКУСУ
У ФОКУСУ
У ФОКУСУ

РАДИОНИЦА - SWOT АНАЛИЗА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ 2022 - 2028.

Општина Бач приступила је изради Плана развоја за период 2022-2028. у складу са одредбама Закона  о планском систему Републике Србије (”Сл. гласник РС”, бр. 30/2018). 
У складу са тим данас, 28.04.2021.  се у Свечаној сали зграде Општине Бач одржава радионица на тему SWOT анализе у оквиру израде Плана развоја за предстојећи вишегодишњи период.
Стручну подршку у изради Плана развоја општини Бач пружиће Стална конференције градова и  општина (СКГО) кроз пројекат финансиран из бесповратних средстава словачке развојне помоћи  (SlovakAid), а пројекат се спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији
(UNDP).
Пројекат представља другу фазу програма локалног развоја у Србији који се бави применом  координације јавних политика у ЈЛС у складу са Законом о планском систему.
Циљ пројекта је унапређење процеса планирања у јединицама локалне самоуправе у Републици  Србији и подизање капацитета ЈЛС за припрему и спровођење пројеката по процедурама Европске  уније.
Пројекат се реализује у периоду од октобра 2020. године, до краја марта 2022. године, а на данашњој радионици у Бачу учествују предсатвници ЈЛС, али и институција културе, туризма, као и представници цивилног сектора, старих заната и малих и средњих предузећа.

РАДИОНИЦА -  SWOT АНАЛИЗА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ 2022 - 2028.

АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ ФЕД ЦЦНЕТ

Координаторка пројекта прекограничне сарадње ’Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET)’
Тања Митић на којем је Општина Бач једна од пројектних партнера говорила је данас за РТВ "Дунав" о значају реализације свих пројектних активности које су се спровеле током претходне две године, са посебним акцентом на инфраструктурне радове захваљујући којима је зграда "Херкулес" Бач први пут реновирана након више од 60 година.
"Циљ пројекта је побољшати приступ релевантним компетенцијама, побољшати инфраструктуру и услуге кроз програме обуке за незапослене, те успоставити транснационални модел умрежавања, чиме се повећава општи ниво компетенција и могућности радне снаге малих и средњих предузећа", нагласила је Митић и додала да се самим тим  повећава развој институционалне инфраструктуре, услуга и мрежа у пружању приступа одговарајућим
компетенцијама за побољшање конкурентности и пословног окружења у прекограничном подручју.
У склопу овог пројкта је успостављена „Прекогранична мрежа и програм паметне сарадње“.
Прекогранична мрежа за повољно пословно окружење наглашава потребу за комуникацијом и сарадњом свих релевантних чинилаца као што су мала и средња предузећа, коморе, локалне власти, образовне и истраживачке институције које имају жељу и интерес да заједничким радом доприносе креирању паметног и одрживог привредног развоја прекограничног подручја.
Програм паметне сарадње је активност која има за циљ јачање сарадње између малих и средњих предузећа, факултета и истраживачких институција.
Једна од активности била је и потписивање Споразума о приступању прекограничној мрежи и програму паметне сарадње, који тренутно има 29 потписника, од чега  је 10 потписника из Србије, а реализоване су и тренинг обуке "Маркетинг и ПР" и "Управљање пројектима".
Оно што ускоро предстоји јесте церемонија свечаног отварања будућег Центра компетеницја у Бачу.

АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ ФЕД ЦЦНЕТ

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПРЕ РОМА СРБИЈА

Представници удружења "ОПРЕ РОМА" СРБИЈА, посетили су данас 26.04.2021. године Општину Бач и том приликом се састали са председником општине Бач Др Стевом Панићем.
На састанку је анализирана тренутна ситуација и положај Ромске заједнице у општини Бач, али и сарадња коју припадници ове заједнице имају са општином Бач.
На састанку је такође било речи о актуелним пројектима које је општина Бач реализовала, а које су се тицале подршке коју је општина спровела кроз програме запошљавања и самозапошљавања. Такође су утврђени кораци којим ће се наставити сарадња са ОПРЕ РОМА Србија.
Састанку је присуствовала и Весна Петровић координатор за општину Бач испред овог удружења.

 

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПРЕ РОМА СРБИЈА
САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПРЕ РОМА СРБИЈА

РАДИОНИЦА - ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ, КОЈА СЕ ПРИПРЕМА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ 2022-2028.

Поштовани грађани,
Општина Бач, у сарадњи са ангажованим експертима, дана 28/04/2021 са почетком у 12h  у простору Културно-пропагандног центра, Ул. Бачка 4 у Бачу, организује  Р а д и о н и ц у -  за израду SWOT анализе, која се припрема у поступку израде Плана развоја Општине Бач 2022-2028.
Стручну подршку у изради Плана развоја општини Бач пружа Стална конференције градова и општина (СКГО) кроз пројекат финансиран из бесповратних средстава словачке развојне помоћи  (SlovakAid), а пројекат се спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP).
Пројекат представља другу фазу програма локалног развоја у Србији који се бави применом координације јавних политика у ЈЛС у складу са Законом о планском систему.
Молим да информацију о томе да ли ћете присуствовати заказаној радионици проследите Јелени Ковачевић повратно (мејлом на jelena.kovacevic@bac.rs, лично у канц 208 ОУ Бач или путем телефона на бр. 064/8511922).
Претходне аналиизе (из области економије, здравства и социјалне области) које су експерти урадили за нашу општину се налазе у прилогу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Одељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване пољопривреднике да је:

Расписан Први јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије (50%-40%-10%)
Пријаве, опредељена средства за спровођење јавног позива, као и другу документацију и остале информације,  доступан је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ и на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку http://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/projekat-konkurentne....
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs.
Текст јавног позива са прилозима и обрасцима
Списак консултантских кућа за Пројекат конкурентне пољопривреде Србије
Списак банака укључених у Пројекат конкурентне пољопривреде Србије

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА 2021.
Опште услове за остваривање права на овај конкурс можете видети на линку:
http://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

цвеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сви грађани да ће снимак данашње 10.седнице СО Бач бити емитован вечерас у 22:15 на ТВК25.

Pages