ЈАВНА РАСПРАВА

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ

Позивају се сви заинтересовани грађани,физичка лица, правна лица, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач општина Бач, и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 23.11.2018.године до 7.12.2018.године и дају примедбе и предлоге на наведени нацрт Статута путем електронске поште на адресу Info@bac.rs или писаним путем на адресу: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр.2, са назнаком "Нацрт Статута општине Бач".

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ 2019-2021

Позивају се заинтересовани грађани, физичка лица, правна лица, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач општина Бач, и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 23.11.2018.године до 07.12.2018. године и дају примедбе и предлоге на наведени нацрт Плана капиталних инвестиција путем електронске поште на адресу info@bac.rs или писаним путем на адресу : "Општинско веће општине Бач", Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач, са назнаком "Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Бач 2019-2021"

РЕВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ

Стратегија одрживог развоја општине Бач 2014–2020. године је кључни стратешко-плански документ општине Бач, који треба да подстиче будући раст и развој наше локалне заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и просторног уређења. Старатегија одрживог развоја општине Бач је усвојена 2014 године, а односи се на период до 2020 године.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ БАЧ

Општина Бач позива све заинтересоване субјекте – грађане и организације да се укључе у јавну расправу поводом доношења Локалног акционог плана за борбу против корупције за општину Бач (ЛАП). Јавна расправа о овом планском акту Општине Бач је отворена од 08.07. 2018. до 16.08.2018. године. У овом периоду је могуће путем електронске поште на адресу lap@bac.rs слати предлоге, примедбе и сугестије на ЛАП. Такође, позивамо сва заинтересована лица и организације да присуствују јавном представљању ЛАП-а за општину Бач која ће се одржати 15.08.2018.

Pages