КОНКУРСИ

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медиских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бач у 2019. години

Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана из општине Бач у области заштите животне средине у 2019. години

Конкурс за удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Бач за реализацију пројеката у области пољопривреде и руралног развоја у 2019 години

Конкурс за удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Бач за реализацију пројеката у области развоја туристичког потенцијала општине Бач у 2019 години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ БАЧ

Конкурс за удружења грађана са територије општине Бач за суфинансирање/финансирања пројеката у области социјалне заштите у 2019 години

Kонкурс за удружења грађана са територије општине Бач за суфинансирање/финансирања пројеката у области културе у 2019 години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2019. ГОДИНУ

Pages