Документа

Година: 2023
Назив Број документа Датум Величина Документа
Упутство за припрему ребаланса буџета Општине Бач за 2023. годину 400-1-7/2023-IV-04 03/02/2023 3.74 MB Package icon Упутство
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бач за 2024. годину 400-1-14/2023-IV-04 28/03/2023 713.76 KB PDF icon План
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину 28/03/2023 1.18 MB Package icon Oдлука и прилози, PDF icon Извештај
Грађански водич кроз буџет за 2023.годину 10/01/2023 1.53 MB File Грађански водич
Година: 2022
Назив Број документа Датум Величина Документа
ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ 18/05/2022 1.69 MB Package icon Одлука и прилози
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2021. годину 011-36/2022-I 21/06/2022 13.59 MB Package icon Одлука и прилози
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бач за 2023. годину 400 -1-14-1/2022-IV-04 31/03/2022 498.59 KB File План
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 011-37/2022-I 21/06/2022 463.63 KB File Одлука
Упутство за припрему првог ребаланса буџета Општине Бач за 2022. годину 400 -1-15/2022-IV-04 08/04/2022 3.77 MB Package icon Упутство
Упитник за грађане – укључи се у креирање буџета за 2023. годину 29/07/2022 336.5 KB Microsoft Office document icon Упитник
Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Бач за 2023. годину 400 -1-41/2022-IV-04 28/07/2022 3.14 MB Package icon Упутство
Упутство за припрему другог ребаланса буџета Општине Бач за 2022. годину 400-1-46/2022-IV-04 09/09/2022 3.78 MB Package icon Упутство
Упитник за грађане – укључи се у креирање буџета за 2023. годину 08/11/2022 336 KB Microsoft Office document icon Упитник
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 10/10/2022 1.03 MB Package icon Одлука и прилози
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 011-67/2022-I 14/11/2022 538.82 KB File Одлука
Ревизија одазивног извештаја општине Бач 10/11/2022 1.01 MB Package icon Извештаји
Извештај о извршењу буџета Опшитне Бач за период 01.01-30.06.2022.године 401-2-8/2022-IV-04 14/07/2022 322.39 KB Package icon Извештај
Извештај о извршењу буџета Опшитне Бач за период 01.01-30.09.2022.године 401-2-14/2022-IV-04 14/10/2022 310.95 KB Package icon Извештај
Грађански водич кроз буџет 2022.година 09/01/2022 1.53 MB File Грађански водич
Грађански водич за буџет - први ребаланс буџета 2022.година 01/06/2022 1.54 MB File Грађански водич
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2023. годину 23/11/2022 986.43 KB Package icon Одлука и прилози
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бач за 2023. годину 400 -1-50/2022-IV-04 02/11/2022 3.46 MB Package icon Упутство
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине Бач за 2023. годину 400-1-60/2022-IV-04 09/12/2022 PDF icon Извештај
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 400-1-48-3/2022-IV-04 27/10/2022 PDF icon Извештај
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 400 -1-32/2022-IV-04 06/06/2022 878.46 KB PDF icon Извештај
Одлука о буџету Општине Бач за 2023. годину 011-72/2022-I 16/12/2022 495.02 KB File Одлука
ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ БАЧ по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бач за 2021. годину 10/11/2022 555.66 KB PDF icon Извештај
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БАЧ 10/11/2022 484.64 KB PDF icon Извештај
Грађански водич кроз буџет - II ребаланс 2022.година 09/12/2022 1.54 MB File Грађански водич
Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Документа
Упутство за припрему првог ребаланса буџета Општине Бач за 2021. годину 400 -1-5/2021-IV-04 17/03/2021 3,29 MB Package icon Упутство

Pages