Документа

Година: 2024
Назив Број документа Датум Величина Документа
Упутство за припрему ребаланса буџета Општине Бач за 2024. годину 400-1-2/2024-IV-04 09/01/2024 3.7 MB Package icon Упутство
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2024. годину 08/02/2024 1.27 MB Package icon Одлука и прилози, PDF icon Извештај
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2024. годину 011-1/2024-I 05/03/2024 509.58 KB File Одлука
Година: 2023
Назив Број документа Датум Величина Документа
Упутство за припрему ребаланса буџета Општине Бач за 2023. годину 400-1-7/2023-IV-04 03/02/2023 3.74 MB Package icon Упутство
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бач за 2024. годину 400-1-14/2023-IV-04 28/03/2023 713.76 KB PDF icon План
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину 28/03/2023 1.18 MB Package icon Oдлука и прилози, PDF icon Извештај
Грађански водич кроз буџет за 2023.годину 10/01/2023 1.53 MB File Грађански водич
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину 011-29/2023-I 27/04/2023 496.29 KB File Одлука
Упутство за припрему другог ребаланса буџета Општине Бач за 2023. годину 400-1-22-1/2023-IV-04 17/05/2023 3.72 MB Package icon Упутство
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину 020-2-136/2023-II 01/06/2023 1.20 MB Package icon Одлука и прилози, PDF icon Извештај
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2022. годину 011-41/2023-I 29/06/2023 2.84 MB Package icon Одлука и прилози
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину 011-42/2023-I 29/06/2023 512.24 KB File Одлука
Упитник за грађане – укључи се у креирање буџета општине Бач за 2024. годину 19/07/2023 336.5 KB Microsoft Office document icon Упитник
Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Бач за 2024. годину 400-1-39/2023-IV-04 19/07/2023 6.81 MB Package icon Упутство
Грађански водич кроз буџет за 2023.годину - први ребаланс 05/05/2023 1.53 MB File Грађански водич
Упутство за припрему трећег ребаланса буџета Општине Бач за 2023. годину 400-1-49/2023-IV-04 08/09/2023 3.69 MB Package icon Упутство
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину 020-233/2023-II 06/10/2023 1.09 MB Package icon Одлука и прилози, PDF icon Извештај
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2024. годину 020-2-268/2023-II 13/11/2023 462.81 KB Package icon Одлука и прилози, PDF icon Извештај
Извештај о извршењу буџета Опшитне Бач за период 01.01-30.06.2023.године 401-2-8/2023-IV-04 17/07/2023 371.17 KB Package icon Извештај
Извештај о извршењу буџета Опшитне Бач за период 01.01-30.09.2023.године 401-2-11-1/2023-IV-04 20/10/2023 347.84 KB Package icon Извештај
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2023. годину 011-77/2023-I 09/11/2023 522.12 KB File Одлука
Одлука о буџету општине Бач за 2024.годину 011-86/2023-I 07/12/2023 496.43 KB File Одлука
Година: 2022
Назив Број документа Датум Величина Документа
ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ 18/05/2022 1.69 MB Package icon Одлука и прилози
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2021. годину 011-36/2022-I 21/06/2022 13.59 MB Package icon Одлука и прилози
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бач за 2023. годину 400 -1-14-1/2022-IV-04 31/03/2022 498.59 KB File План
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 011-37/2022-I 21/06/2022 463.63 KB File Одлука
Упутство за припрему првог ребаланса буџета Општине Бач за 2022. годину 400 -1-15/2022-IV-04 08/04/2022 3.77 MB Package icon Упутство
Упитник за грађане – укључи се у креирање буџета за 2023. годину 29/07/2022 336.5 KB Microsoft Office document icon Упитник
Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Бач за 2023. годину 400 -1-41/2022-IV-04 28/07/2022 3.14 MB Package icon Упутство
Упутство за припрему другог ребаланса буџета Општине Бач за 2022. годину 400-1-46/2022-IV-04 09/09/2022 3.78 MB Package icon Упутство

Pages