Документа

Година: 2020
Назив Број документа Датум Величина Документа
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2020. године 15/10/2020 1,41 MB Package icon Извештај
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2020.годину 011-138/2020-I 18/12/2020 753 kB File Одлука
Одлука о буџету Општине Бач за 2021. годину 011-139/2020-I 18/12/2020 680 kB File Одлука
Година: 2019
Назив Број документа Датум Величина Документа
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину 05/03/2019 1,96 MB File Грађански водич
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Oпштине Бач за 2020. годину 40-1-92-1/2019-IV-04 20/03/2019 500 kB File План
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2018. годину 011-53/2019-I 12/06/2019 4,44 MB Microsoft Office document icon Одлука, Package icon Прилози
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2019. годину 400-1-7/2019-IV-04 05/03/2019 497 kB File Упутство
Одлукa о ребалансу буџету Oпштине Бач за 2019. годину 011-29/2019-I 17/04/2019 2.36MB Package icon Одлука
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину 03/05/2019 2 MB File Грађански водич
Упитник за креирање буџета за 2020. годину - MS WORD формат 26/08/2019 468 KB Microsoft Office document icon Упитник - MS WORD формат
Упитник за креирање буџета за 2020. годину - PDF формат 26/08/2019 104 KB PDF icon Упитник - PDF формат
Припрема другог ребаланса буџета за 2019. годину 400 -1-32/2019-IV-04 09/09/2019 3.41 MB Package icon Обрасци
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2019.годину 011-78/2019-I 18/10/2019 3.51 MB PDF icon Одлука
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ 15/11/2019 2,5 MB Package icon Oдлука
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2020 годину 400-1-37/2019-IV-04 02/12/2019 200 kB PDF icon Извештај
Одлука о буџету Општине Бач за 2020. годину 011-91/2019-I 09/12/2019 2,9 MB PDF icon Одлука
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину - II ребаланс 04/11/2019 1.95 MB File Грађански водич
Грађански водич кроз буџет за 2020. годину 30/12/2019 1,95 MB File Грађански водич
Упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Бач за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину 400 -1-26/2019-IV-04 26/07/2019 2,56 MB Package icon Упутство
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2019. године 401-2-8/2019-IV-04 12/07/2019 1,18 MB Microsoft Office document icon Извештај
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2019. године 401-2-15/2019-IV-04 14/10/2019 1,17 MB Microsoft Office document icon Извештај
Година: 2018
Назив Број документа Датум Величина Документа
Припрема првог ребаланса буџета за 2018. годину 19/03/2018 4,01 MB Package icon Обрасци
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2018. годину 011-25/2018-I 27/04/2018 2,1 MB Package icon Одлука
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бач за 2017. годину 011-67/2018-I 27/06/2018 135 kB File Oдлука
Припрема другог ребаланса буџета за 2018. годину 15/08/2018 4,01 MB Package icon Обрасци
Упуство за припрему буџета - 2019. година 01/08/2018 3 MB Package icon Обрасци
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018. године 401-1-8/2018-IV-04 13/07/2018 1,64 MB Package icon Извештај
Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018.године 011-85/2018-I 21/09/2018 171 kB PDF icon Одлука
Одлуку о ребалансу буџета општине Бач за 2018.годину 011-84/2018-I 21/09/2018 2,41 MB Package icon Одлука
Ревидирано упуство за припрему Одлуке о буџету за 2019. годину 400 -1-46/2018-IV-04 19/11/2018 0,98 MB Package icon Обрасци

Pages