Документа

Година: 2015
Назив Број документа Датум Величина Документа
Припрема буџета за 2016. годину 25/11/2015 2.10 MB Package icon Обрасци
Одлука о буџету општине Бач за 2015. годину 011-139/2014-I 22/12/2014 450kB File Одлука
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.2015. год до 30.06.2015.год 400-1-12/2015-IV-02 31/07/2015 2.87 MB Microsoft Office document icon Извештај
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.06.2015. године 011-93/2015-I 21/09/2015 24 kB Microsoft Office document icon Одлука
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.2015. год до 30.09.2015.год 15/10/2015 3.24 МB Microsoft Office document icon Извештај
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.09.2015. године 011-128/2015-I 18/12/2015 24kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о буџету општине Бач за 2016. годину 011-127/2015-I 18/12/2015 394 kB File Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-25/2015-I 16/03/2015 585 kB File Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-46/2015-I 27/04/2015 508 kB File Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-78/2015-I 29/06/2015 608 kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-92/2015- I 21/09/2015 638 kB File Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-126/2015-I 18/12/2015 722 kB File Одлука
Година: 2016
Назив Број документа Датум Величина Документа
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2016. годину 011-40/2016-I 23/03/2016 520 kB File Oдлука
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2016. годину 400-1-10/2016-IV-02 01/03/2016 167 kB PDF icon Упутство
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2016. годину 400-1-20/2016-IV-02 02/06/2016 167 kB PDF icon Упутство
Припрема буџета за 2017. годину 29/07/2016 2,16 MB Package icon Обрасци
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.06.2016. године 011-134/2016-I 12/09/2016 16 kB File Одлука
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.2016. год до 30.06.2016.године 12/09/2016 284 kB Microsoft Office document icon Извештај
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2016. годину 011-133/2016-I 12/09/2016 732 kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2016. годину 011-156/2016-I 07/11/2016 714 kB Microsoft Office document icon Одлука
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.2016. год до 30.09.2016.године 14/10/2016 306 kB File Извештај
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.09.2016. године 011-157/2016-I 07/11/2016 17 kB File Одлука
Припрема буџета за 2017. годину 01/12/2016 3,98 MB Package icon Обрасци
Ревидирано упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Бач за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину 401-1-38/2016-IV 30/11/2016 132 kB File Упутство
Одлука о буџету општине Бач за 2017. годину 011-170/2016-I 20/12/2016 364 kB File Одлука
Година: 2017
Назив Број документа Датум Величина Документа
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индирекнтих корисника буџета општине Бач за 2017. годину 405-1-90/2017-IV-02 26/07/2017 480 kB PDF icon Упутство
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2017. годину 011-94/2017-I 02/10/2017 2,03 MB PDF icon Одлука
Припрема буџета за 2018. годину 29/11/2017 3.7 MB Package icon Обрасци
Одлука о буџету Општине Бач за 2018. годину са прилозима 011-126/2017-I 18/12/2017 2,37 MB PDF icon Одлука, Package icon Прилози
Година: 2018
Назив Датум Величина Документа
Припрема првог ребаланса буџета за 2018. годину 19/03/2018 4,01 MB Package icon Обрасци

Pages